Práce začnou podle mluvčí Správy železnic Nely Friebové letos v říjnu a skončí v roce 2023. Část nákladů pokryjí železničáři z dotací a z úvěru od Evropské investiční banky. „Do oblouků o malých poloměrech se umístí kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Dojde k odstranění několika propadů traťové rychlosti. Přestavbou projdou i železniční zastávky, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace,“ upřesnila mluvčí.

V Bílovicích nad Svitavou vybudují dělníci nový podchod pod tratí, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. „Při projektování rekonstrukce železničního koridoru jsme o podchod velmi stáli. Cestující si zkrátí cestu na nástupiště. V blízkosti železniční stanice máme dopravní terminál, odkud jezdí autobusy a budujeme tam parkoviště park and ride. Takže pohyb lidí je tam velký a vybudování podchodu je určitě na místě,“ řekl Deníku starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.

Bezbariérová ostrovní nástupiště s novým kolejištěm. Lávka nad tratí se schodištěm a výtahy. Moderní výpravní budova, parkoviště pro třicet aut a protihlukové stěny. To vše za 834 milionů korun. Na podzim začne rozsáhlá rekonstrukce vlakového nádraží v Ad
Adamov? Moderní nádraží vyjde bezmála na miliardu korun

Úprav se dočkají také přístřešky pro cestující. „Součástí projektu je také rekonstrukce technologické budovy na zastávce Bílovice nad Svitavou. Na odbočce Svitava se postaví technologická budova v místě stávajícího strážního domku. Objekt na zastávce Babice nad Svitavou se využije pro uložení technologií silnoproudých a sdělovacích zařízení,“ dodala Friebová.

Nákladná rekonstrukce železničního koridoru na sever od Brna počítá také se zásahy ve vybraných skalních svazích, kde bude potřeba rovněž obnovit jejich povrchové i podpovrchové odvodnění. „Prakticky všechny mosty a propustky ve zmíněném úseku mezi Brnem a Adamovem projdou přestavbou, a to včetně jednoho podchodu. U čtveřice tunelů se budou sanovat portálové části a ostění,“ uzavřela za Správu železnic Nela Friebová.