Kromě jarmarku a ukázek řemesel nabízejí Svátky řemesel návštěvníkům především bohatý kulturní program. Při něm si Kunštátští připomenou i pěti sté padesáté výročí podpisu mírových smluv králem Jiřím francouzskému králi. K vidění ale bylo například i vystoupení dětí z mateřské školky, sestavení historického kočáru, historická módní přehlídka nebo akční program s loveckými dravci.

V letošním roce se místo konání Svátků řemesel přesunulo od kunštátského zámku do nedaleké Panské zahrady. „Přesunutí akce se osvědčilo, takže příští rok budeme Svátky řemesel pořádat zase v Panské zahradě. Letos je tu kolem sto dvaceti stánků, což je o něco více než loni. Před rokem jsme totiž byli trochu limitování místem. S letošním ročníkem jsme velmi spokojení, doufáme, že stejně spokojení jsou i návštěvníci," usmála se organizátorka akce Marie Wetterová z pořádajícího občanského sdružení Řemesla Kunštát.

Že se její přání vyplnilo potvrzuje například Jana Rouč z Brna. „Původně jsme do Kunštátu přijeli jen navštívit kamarádku a ona nás vzala právě sem. Jsme tady letos poprvé a je to tady velmi příjemné. Je tu spousta věcí, dětem se nejvíc líbilo otesávání trámů a broušení pily," řekla jedna z návštěvnic.