Obec Vísky pro ně připravila vzdělávací projekt nazvaný Vzdělaný venkov – prosperita regionu, který finančně podpoří Evropská unie prostřednictvím Místní akční skupiny Partnerství venkova.

„Dlouhodobě se věnujeme vzdělávání v rámci Školy obnovy venkova. Těmito semináři bychom chtěli dát možnost hlavně nezaměstnaným, kteří by získané znalosti mohli využít při vlastním podnikání. Oslovit ale chceme i podnikatele, zaměstnance a manažery zemědělských i nezemědělských podniků působících na území naší místní akční skupiny, a také absolventy škol, matky na mateřské dovolené či důchodce,“ uvedl starosta Vísek Stanislav Kamba.

Semináře začnou jedenáctého ledna a končí dvanáctého dubna. Od zkušených lektorů z Místní akční skupiny Moravský kras účastníci kurzů v prostorách vísecké orlovny získají užitečné informace například o obnovitelných zdrojích a úsporách energie na venkově, o využití a zpracování odpadů v zemědělství či o možnostech vesnické ekoturistiky. „Vzdělávání včetně poskytnutí studijních materiálů je pro účastníky zdarma. Na závěr každé vzdělávací akce obdrží certifikát o účasti,“ řekl dále Stanislav Kamba s tím, že součástí seminářů bude i několik exkurzí. Více informací zájemci najdou na internetových stránkách obce Vísky www.visky.cz.