V Letovicích ztráty a nálezy eviduje referentka Helena Bušová. „Nejčastěji lidé někde nechají nebo vytrousí klíče. Těch mám v kanceláři hodně. Dále následují mobilní telefony. Je to logické, tyto věci lidé nosí po kapsách a je jednoduché je ztratit," řekla Bušová. Větší věci Letovičtí schovávají ve sklepě radnice.

V Rájci-Jestřebí mezi ztracenými věcmi vedou doklady. „U těch je výhoda, že majitel jde vždy dohledat. Takže ho kontaktuji a on si pak doklady vyzvedne na městské policii," uvedl rájecký strážník Antonín Kotlán.

Dříve stačilo uschovat věci na šest měsíců, od začátku letošního roku je to jinak. Nový občanský zákoník lhůtu výrazně prodloužil. To mnohým přineslo problémy, protože předměty není kam dávat. „Od ledna musíme nalezené věci schovávat po dobu tří let. To je velmi dlouhá doba, protože některé věci tady docela překážejí, zejména kola. Schovávat se musí i to, co je třeba i ve stavu vhodném maximálně pro kontejner," řekla sekretářka starosty v Boskovicích Marcela Veselá.

Fronty na nalezené věci obvykle nestojí. „Spíše to funguje tak, že když člověk něco ztratí, tak se nejprve obrátí na ztráty a nálezy. Ale majitelé věcí, které tady máme, se nám neozývají," vysvětlila pokladní Blanka Volgemutová z Velkých Opatovic.

I v dalších městech je situace podobná. „Obvykle udáme maximálně jeden nález z deseti. Zbytek nám tady zůstává," doplnila Veselá.

Po uplynutí doby, kdy jsou města povinna věci uschovávat, je osud předmětů rozdílný. Předacím protokolem přejdou věci z obce na finanční odbor a o jejich dalším osudu rozhodně městská rada. „Některé předměty skončí v bazarech s tím, že když se prodají, tak výtěžek jde městu. Některé předměty věnujeme charitě, jiné končí likvidací," dodala Bušová.

MARTINA SPOUSTOVÁ