Několik stop dávných civilizací se podařilo předevčírem odhalit archeologům na staveništi, které je přímo na Masarykově náměstí v Boskovicích. Soukromý majitel tam staví nový dům.

„Věděli jsme, že na tom pozemku něco bude. V pondělí se nám to potvrdilo. Podle závrtů jsme našli doklady osídlení z mladší doby kamenné a doby bronzové. Jsou tam také základy starověké a novověké zástavby,“ popsala nálezy archeoložka Muzea Boskovicka Zuzana Pančíková.

Nalezené předměty odkazují do doby čtyř tisíc let před naším letopočtem. Podle Pančíkové je tento nález pro historii Boskovic významný. „Je důležité, že Boskovice byly osídlené už v době pravěku. V době broznové, kolem roku tisíc před naším letopočtem, už bylo sídliště velmi rozsáhlé, a tedy významné. Výzkum jistě pomůže odkrýt další kousky historie města,“ vyzdvihla objev Pančíková.

Pracovníci muzea předpokládají, že s postupným odkrýváním stavby dojde k dalším objevům. Naleziště by mělo být poměrně rozsáhlé. Vyloučena tedy není ani možnost, že se stavba kvůli archeologickým pracím pozdrží, nebo dokonce zastaví. Majitele budoucího domu Vladimíra Ryšávku mladšího to ale zatím nijak neděsí.

„V tuto chvíli k tomu nemám žádné stanovisko. Archeoložka mi zatím neřekla, v jakém časovém horizontu by to bylo, takže těžko nějak předjímat,“ řekl Ryšávka.

Podle něj by měl být dům hotový do tří let. Bude v něm nejen byt, ale také obchod a kanceláře. Nová stavba výrazně promluví do tváře náměstí, které je součástí městské památkové zóny. „Odbor památkové péče nemá ke vzhledu stavby žádné výhrady,“ uvedla Radmila Malachová z městského úřadu.
Archeoložka Zuzana Pančíková, která stavbu sleduje od začátku, však upozorňuje na to, že stavebník nesplnil všechny svoje povinnosti v souvislosti s nálezem. „Vůbec neohlásil nálezy ve vyvrtaných sondách, bylo to nezodpovědné,“ poznamenala.

O nálezu muselo příslušný úřad zpravit až Muzeum Boskovicka. „Podle zákona by měl veškeré nálezy ohlašovat stavitel. Nás ale na objevy upozornilo až muzeum. To nám v pondělí zaslalo zprávu,“ řekl šéf odboru výstavby a územního plánování Slavoj Horečka.
Podle pracovníků úřadu by se do dvou týdnů měli sejít lidé z muzea, radnice i stavebník.