Po úpravách bude sto hektarová nádrž odpovídat nejmodernějším požadavkům na zabezpečení a stav vodních nádrží. Dotknou se koruny hráze, přelivu, skluzu a také vývaru. Jejich kapacity neodpovídají současným normám. „Při rekonstrukci hráze počítáme také s odstraněním sedimentů ze dna nádrže. A to v lokalitě od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov. A také v lazinovském zátoce,“ upřesnil Chmelař.

Stavební práce také pozvolna finišují na nedaleké vodní nádrži Boskovice. Došlo ke zvýšení kapacity přelivu, skluzu a vývaru. Úpravě odpadního koryta, těsnícího jádra a koruny hráze. Nádrž má po rozsáhlé rekonstrukci za bezmála sto čtyřicet milionů korun bezpečně odolá až tisícileté povodni. Podle zástupců Povodí Moravy se má ještě letos začít napouštět.

Nádrž vodohospodáři používají pro nadlepšování průtoků v řece Svitavě v období sucha. Aktuálně také zvažují s ohledem na klimatickou změnu obnovení vodárenského odběru vody z nádrže. V ní je zakázáno se koupat, rybařit i pohybovat se v její blízkosti.

Výjimkou je před několika lety otevřená hráz. Ta je však kvůli rekonstrukci nyní zatím zavřená. „Myslím, že to turisté přežijí i když byla hráz před několika lety zpřístupněná. Dál k nádrži je stejně zákaz vstupu kvůli ochrannému pásmu. A samotná hráz zase není podle mého tak turisticky atraktivní místo,“ uvedl boskovický úředník Petr Novák.