„Od statika jsme dostali nový výpočet zatížitelnosti, ze kterého vyplývá možné odstranění omezení. Nyní tento závěr projednají na příslušném správním úřadu. Očekáváme, že se změny na mostě projeví v řádu dnů nebo maximálně týdnů,“ informovala mluvčí kraje Monika Brindzáková.

Ve městě doufají v přehodnocení rozhodnutí. „Kvůli omezení nosnosti není možné využití mostu třeba pro přesun kmenů stromů a místo je tak potřeba složitě objíždět. V podstatě to tuto část Boskovic odděluje od zbytku,“ uvedl boskovický místostarosta Lukáš Holík.

Případné zrušení omezení však podle Brindzákové nezmění přípravu projektové dokumentace rekonstrukce mostu. „Organizaci dopravy to zásadním způsobem ovlivní. Již nyní připravujeme s předstihem objízdné trasy pro řidiče osobních aut,“ dodal starosta města Jaroslav Dohnálek.

Městem Boskovice vede silnice II/150, která na ulici Dukelská mostem přetíná říčku Bělou. Silnice i most jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje, který je spravuje prostřednictvím jím zřizované příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. „V lednu letošního roku Městský úřad Boskovice obdržel od správy silnic v důsledku zjištěného zhoršeného technického stavu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na tomto mostě. Při provedeném správním řízení bylo rozhodnuto o stanovení přechodné úpravy provozu spočívající ve snížení zatížitelnosti mostu z osmnácti tun na necelých sedm a v případě jediného vozidla z osmadvaceti tun na osmnáct,“ vyprávěl starosta.

Současná dopravní omezení se netýkají autobusové dopravy ani průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. „Údržba silnic nepožádala o stanovení objízdných tras, ale informativní dopravní značky s textem upozorňujícím řidiče na sníženou zatížitelnost mostu jsou umístěny na všech příjezdových komunikacích do Boskovic. Přechodná úprava provozu je uvedena také v Centrální evidenci uzavírek, a tak se objevuje i v nejrůznějších dopravních aplikacích využívaných ze strany řidičů,“ dodal Dohnálek.

Informativní dopravní značky s textem upozorňují řidiče na sníženou zatížitelnost mostu.Zdroj: archiv města Boskovice

Vliv omezení na dopravu v Boskovicích obecně je kvůli snížení nosnosti mostu spíše zanedbatelný, což potvrdil také velitel Městské policie Boskovice. V případě rekonstrukce nebo výstavby nového mostu se to však může změnit. Přesnější termíny tu však stanoveny zatím nejsou.