Chtějí tak podpořit manuální zručnost dětí. „Ta je podle pedagogů v současné době špatná. Mnohé děti mají problém i škrtnout sirkou," uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Nový objekt má sloužit k přípravě volby povolání, jako jsou zámečník, truhlář nebo například kuchař. Podle zastupitelů je potřeba provázat technické vzdělávání na všech stupních škol, navíc hrozí, že brzy budou řemeslníci citelně chybět. „Vymírají nám řemesla, je potřeba s tím něco dělat. Hodně mladých lidí dnes umí pracovat na počítači, ale nic jiného. Za pár let se bude těžko kdokoliv shánět na jakoukoliv řemeslnou práci," řekl zastupitel Pavel Schwarzer.

Obzor souhlasí

Problém s novým projektem nemá ani sdružení Obzor, které vzniklo z iniciativy stavbu sportovní haly na Slovákově ulici zastavit. „Stavbu vzdělávacího centra jsme projednávali a souhlasíme s touto variantou," uvedl předseda sdružení Oldřich Grulich.

Na technickou přístavbu školy bude začátkem roku zpracována studie proveditelnosti. Do září má vzniknout veškerá projektová dokumentace. Poté přijde na řadu zpracování žádosti o dotaci, která by měla být podána do konce příštího roku. Se stavbou samotnou harmonogram počítá od května 2017 do května 2018.

Prozatím stavební úřad nařídil odvodnění staveniště a jeho zajištění proti sesuvu. „Vysvahování je už hotové a do konce příštího týdne má být položena i drenáž," sdělila starostka Hana Nedomová.

Odhad nákladů na nové centrum vzdělávání mluví o pětatřiceti milionech korun. Vedení města však počítá s jeho zaplacením především ze státních dotací Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Ty mohou pokrýt až devadesát procent výloh. „Vítám, že se děti budou učit manuální zručnosti, týkají se však tyto dotace i rozestavěné stavby?" podotkl mezi dalšími připomínkami zastupitel Jiří Pevný.

To vedení města teprve prověřuje. „Děláme vše pro to, abychom dotaci získali. Její přesné podmínky ještě nejsou vyhlášeny. S IROPem jsme už začali jednat," uvedla boskovická starostka.

Bez dotací ne

Získání dotace je pro stavbu klíčové. „Jestli ty peníze nedostaneme, je možné záměr revokovat?" chtěl slyšet zastupitel Pavel Schwarz.

A dostal souhlasnou odpověď. „Teď je důležité nastartování všech potřebných kroků pro podání žádosti. Může se stát, že neuspějeme a revokujeme celé usnesení tak, abychom vybrali jinou variantu, co s tím územím provedeme," prohlásila Nedomová.

Pro využití staveniště byly navrženy tři varianty. Park, hřiště pro tenis a volejbal a právě vzdělávací centrum. „Zcela jednoznačně z předložených možností cítím tendenčnost, vlastně hovoříme jen o variantě tři. Nikdo se například sportovců nezeptal, jestli by hřiště potřebovali. Tenisté teď musí řešit spíš svou situaci s majetkem v Červené zahradě a volejbalisty víc tlačí hala než venkovní hřiště. A park zde by byl nejdražším parkem ve střední Evropě," vyjádřil se k předloženým variantám zastupitel za Sportovce Radek Mazáč.

Pro vzdělávací centrum bylo sedmnáct z pětadvaceti přítomných zastupitelů. Osm se hlasování zdrželo.