V předzámčí vznikla unikátní stálá výstava, která mapuje její život a dílo. Zabírá tři místnosti. Ty jsou řazeny tak, aby připomínaly Marii von Ebner-Eschenbach jako šlechtičnu, dámu, která pocházela z určitého prostředí, dále jako význačnou německy píšící spisovatelku a třetí část je věnována jejímu odkazu. Tato místnost je zároveň interaktivní. K vidění jsou hlavně její portréty, ukázky knih, dopisy i notové zápisy Mariina manžela Morize von Ebner-
Eschenbacha. „Lysice získávají touto výstavou, která je navíc jediná v republice, další rozměr. Zároveň splácíme určitý dluh, který vůči Marii máme, protože ona k Lysicím patřila a patřit bude," řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričová.

Marie von Ebner
-Eschenbach se narodila v roce 1830 ve Zdislavicích do významného českého protestantského šlechtického rodu Dubských. Ten v devatenáctém století Lysice vlastnil. Marie tam často navštěvovala svého strýce a tamní prostředí si zamilovala. Ráda se do něj vracela. „V interiéru zámku máme knihovnu, která je po ní pojmenovaná. Už v roce 2002 jsme otevřeli malou výstavu, kde byla připomínána. Během let jsme našli mnoho dalších zajímavých materiálů," uvedla lysická kastelánka Martina Rudolfová.

Novou expozici intenzivněji chystali v uplynulém měsíci a půl. „Myšlenka na ni ale vznikla už před deseti lety. Postupně jsme objevovali stále nové pozůstalosti a uvědomovali si, jak nás osobnost Marie povznáší. Bavilo mě ji touto cestou poznávat," uvedla spoluautorka výstavy Eleonora Jeřábková.

Návštěvníci, mezi kterými byly i malé děti, byli expozicí nadšeni. „Je to naprosto úchvatná výstava. Líbí se mi práce pana architekta, jak dokáže pracovat s prostorem, barvou a materiálem. Byla jsem tu už před deseti lety, ale to se nedá srovnávat," poznamenala Alice Dostálová z Březiny u Tišnova. Inspiraci v Lysicích našla například Zdeňka Míčová z Loštic. „Spolupracujeme s lysickým zámkem při příležitosti stého výročí od úmrtí Marie von Ebner-Eschen-bach. V loštické synagoze totiž připravujeme podobnou výstavu. Expozice tady se velmi povedla. Je tu vše, od jejího života přes přátele až po dílo," řekla Míčová.

Na zámku si od výjimečnosti výstavy slibují i větší počet návštěvníků ze zahraničí. „Věřím, že přiláká hlavně turisty z Rakouska a dalších německy mluvících zemí. Pro ně je Marie von Ebner-Eschenbach zásadní osobností literatury," dodala Goričková.