Rozbitou polňačku tam nahradí zpevněná cesta. Vedle ní vyhloubili dělníci na kraji lesa také malou vodní nádrž.
„Nová cesta byla potřeba. K Vlčí skále se teď dostanou i maminky s kočárky,“ řekl starosta Sloupu Josef Mikulášek. Podle jeho slov by provoz na nové cestě neměl turisticky vyhledávanou lokalitu nijak narušit. „Po silnici budou jezdit pouze majitelé soukromých pozemků, které leží v její blízkosti,“ dodal.

Projekt nové cesty a vodní nádrže vzešel z plánu pozemkových úprav v katastru Sloupu. K jeho dokončení přispěly dotace z Programu rozvoje venkova.

„Stavba si vyžádá přibližně třináct milionů korun. Hotovo by mělo být v půli června. Rybník je napuštěný, ale na cestě se ještě pracuje,“ přiblížil práce Stanislav Skřipský z Pozemkového úřadu Blansko, který na stavbu dohlíží. Podle něj bude záležet na Sloupských, jak s rybníkem a cestou naloží.

„Po kolaudaci převedeme cestu i vodní nádrž do majetku městyse Sloup, který s nimi bude hospodařit,“ doplnil Skřipský.

Rybník by v budoucnu mohli využít rybáři nebo lidé k osvěžení. „Rybník byl vymyšlen jako prvek, který vylepší vzhled této lokality. Částečně pomůže i při velké vodě. Jestli v něm budou ryby, zatím neřešíme. To samé platí o koupání. Kdo bude chtít, tak se v něm vykoupe,“ uzavřel starosta Mikulášek.