„Silnice bude průjezdná, firma bude provádět ošetření stromů vždy pouze v jedné polovině, přibližně v úseku padesáti metrů. Přesto žádáme řidiče o zvýšenou pozornost, protože práce mohou způsobit komplikace v dopravě,“ uvedl vedoucí odboru tvorby a ochrany životního prostředí boskovické radnice Vladimír Henek.

Podle referentky správy zeleně Leony Fialové se ošetření týká všech asi sedmdesáti lip, které rostou po obou stranách ulice. „Dva stromy budou muset být ze zdravotních důvodů skáceny. Ostatním budou ponechány pouze kosterní větve. Je to kvůli tomu, že stromy takto byly ošetřeny už v minulosti. Nyní koruny tvoří výmladky, které se často lámou a jsou náchylné na infekce houbovými chorobami. Proto je nutné výmladky pravidelně odstraňovat a zachovat stejný typ řezu,“ přiblížila Fialová. Naposledy lípy na Sokolské ulici ořezávali před šesti lety. Tehdy už značně překážely provozu na silnici a zasahovaly až k fasádám domů.

Úpravy stromů by měly začít tuto sobotu, na práce jsou vyčleněny tři týdny. „Hodně záleží na počasí, pokud bude příznivé, dá se to stihnout zhruba za týden,“ dodala Fialová.