„Hřiště se nachází v horní části Cetkovic. Dětem by trvalo půl hodiny, než by se tam ze školy dostaly. Proto běhají po chodníku před školou,“ zdůraznil nutnost pořídit víceúčelové hřiště cetkovický starosta Petr Horák. Ten se snažil peníze získat už v minulosti. Projekt ale neuspěl. „Díky penězům, které nám nyní schválila Místní akční skupina, bychom měli hřiště postavit v příštím roce,“ nastínil Horák s tím, že koncem letošního roku musí rozhodnutí akční skupiny posvětit ještě pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu. Cetkovické děti pak budou mít prostor pro volejbal, nohejbal, basketbal, tenis či malou kopanou. V zimních měsících bude hřiště patřit i sportovnímu klubu. Sportoviště vyroste v zahradě u kulturního domu.

Devět set tisíc korun poputuje k víseckým sokolům. Ti potřebují opravit zázemí v sokolovně. „Čeká nás rekonstrukce sprchy i umývárny. Chceme vyměnit také okna a pořídit solární panely,“ uvedl předseda sokola Pavel Skřipský. Podle něj pochází sprchy i umývárna z počátku osmdesátých let. „Žádali jsme o peníze všude možně, ale marně. Jsme rádi, že se to nyní podařilo,“ míní Skřipský.

Další suma poputuje do Borotína. Přes půl milionu získal projekt Školka mých snů. „Ve školce potřebujeme vyměnit okna, což zajistí úspory energie. Dále musíme obnovit lavice, židličky a lehátka na spaní. Při kontrole nás na to upozornila hygiena,“ řekl borotínský starosta Zdeněk Toul.

Peníze pomohou také ve Vanovicích, Letovicích, Horním Smržově, Úsobrně, Roubanině či Vranové. Plány by měly obce začít uskutečňovat v příštím roce.

Žádosti podávaly obce, ale například i neziskové organizace. Nejčastěji podle Petra Dvořáčka z Místní akční skupiny Partnerství venkova potřebovaly postavit nebo opravit dětská hřiště či rekonstruovat budovy. „Na Letovicku a Malé Hané chceme podpořit občanské vybavení a služby, rozvoj vesnic, modernizaci zemědělských podniků a vzdělávání,“ upřesnil Petr Dvořáček.

Místní akční skupina Partnerství venkova vybrala dvanáct žádostí z patnácti. „O tom, kdo evropské peníze z programu rozvoje venkova dostane, rozhodujeme my. To je dobře, protože my víme, co je v našem okolí potřeba. Navíc máme strategický plán, podle kterého budeme rozdělovat tu stejnou sumu pravidelně až do roku 2013,“ dodal Dvořáček.

V příštích letech mohou o peníze požádat znovu i ti, kteří už jednou nebo víckrát žádali.