Nová kanalizace zvlášť pro splaškovou a zvlášť pro povrchovou vodu v Rudici. A také v Senetářově. Čerpací stanice v Krasové, Senetářově a Rudici. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Jedovnicích a oprava některých kanalizačních řadů také v tomto městysu. To vše je součástí složitého a objemného projektu, který se připravuje už zhruba pět let.

Svazek už pro něj má platná všechna územní rozhodnutí. Nyní leží na úřadě žádost o stavební povolení, které bude souhrnné pro všechny části projektu. „Pak budeme čekat na výzvu pro podání žádostí o evropské dotace, kde by snad podle neoficiálních informací měly dostat přednost projekty s vyřízeným stavebním povolením," doufá tajemník svazku Petr Tioka.

Stavba kanalizačního systému bude trvat zhruba rok až rok a čtvrt. Nový systém splňující přísné požadavky Evropské unie na čištění odpadních vod by tak měl být hotový nejpozději do konce roku 2015.

Jakmile se se stavbou začne, jako první bude na řadě rozšíření a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Jedovnicích. „Tato čistírna vznikla před lety, kdy byly jiné normy, a hlavně je postavená pro menší objem. Také potřebujeme, aby splašky vůbec měly kam téct. V Rudici i Krasové nyní zastaralé čistírny jsou, ty ale budou odstaveny z provozu. Pomocí čerpacích stanic a poté i samospádu bude celá kanalizace ústit právě v Jedovnicích," popsal tajemník.

Celý projekt je vyčíslený na tři sta třicet miliónů korun. Tioka dodal, že ačkoliv bude svazek žádat o celou sumu, dotace nakonec budou spíš kolem sedmdesáti procent. Zbytek budou muset ti, kterých se to týká, doplatit sami. Směrnice totiž udávají, že svazek zaplatí pouze obnovu zařízení. Nové investice si obce platí z vlastních zdrojů.

Třeba v Senetářově tak obec zaplatí mimo jiné čerpací stanici. Kolik to konkrétně bude, kde peníze vezmou ani jiné bližší informace prý však zatím neexistují. „Je to stále ve fázi příprav, zatím kromě územního rozhodnutí není nic jisté, takže nechci ani spekulovat nad dalšími podrobnostmi," uvedla k tomu starostka Senetářova Jana Sedláková.