Od dubna do října budou lidé moci přejít po hrázi mezi osmou hodinou ranní a šestou večerní. Od listopadu do března od devíti do tří odpoledne. „Povodí Moravy nám vyšlo vstříc. Jsem za to ráda," uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Kdo chce na hráz, musí se ovšem řídit provozním řádem. „Cyklisté po ní mohou kolo pouze vést, psi tam mohou pouze na vodítku," dodala místostarostka Boskovic.

Podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové nesmí lidé scházet k vodní hladině. „Nově budou zaměstnanci povodí provádět pravidelnou údržbu hráze i v zimních měsících," doplnila mluvčí.

Hráz je přístupná veřejnosti od roku 2005. Do té doby tam nikdo nemohl, protože byla součástí ochranného pásma přehrady. V té době se hranice ochranného pásma posunula blíže k vodě, a tím z něj byla vyňata.

Boskovická přehrada byla budována jako zdroj pitné vody pro okres Blansko. V době dokončení nádrže v roce 1990 ovšem poklesly nároky na dodávku pitné vody. Stačily podzemní zdroje, a tak se boskovická nádrž o objemu sedmi milionů kubíků stala záložním zdrojem.

MAREK OSOUCH