Skoro čtvrt století. Tak dlouho do boskovické vodní nádrže stékaly splašky z okolních obcí. Přitom je záložním zdrojem pitné vody. S klidným svědomím se to o ní však dá říkat až nyní. Ve čtvrtek Svazek vodovodů a kanalizací oficiálně ukončil projekt nazvaný Ochrana vod povodí řeky Dyje II. Nakonec stál 137 milionů korun.Původ dlouhá léta neutěšeného stavu spadá do konce socialistické éry. Kanalizační systém, který měl řešit odvádění odpadních vod z obcí Benešov, Okrouhlá, Valchov, Velenov a boskovických částí Vratíkov a Hrádkov, paradoxně pro zabezpečení kvality povrchové vody v nádrži, byl totiž proveden tak nekvalitně, že více než dvě desetiletí nemohl být ani zkolaudován.

„Hlavními příčinami byly stovky poruch na potrubí a hlavně poblíž nebyla žádná čistička. To se nám nakonec podařilo vyřešit. Zrekonstruovali jsme totiž sedmnáct kilometrů kanalizace a bývalou čerpací stanici kompletně přestavěli na moderní čističku odpadních vod. Do té teď vede potrubí ze všech dotčených obcí, což bylo ekonomicky nejvýhodnější," uvedl tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka.

Ten uznal, že čtvrtstoletí je velmi dlouhá doba. „My jsme však na situaci dokázali začít něco měnit až v roce 2004, po vstupu České republiky do Evropské unie. Teprve poté jsme se mohli zaměřit na hledání vhodného dotačního titulu, protože z našich peněz jsme opravy pokrýt nedokázali. Navíc jsme museli všechno důkladně připravit a vykoupit nezbytné pozemky," vyjmenoval Tioka.

Základem se stala smlouva se Státním fondem životního prostředí. „Až jeho prostřednictvím jsme dosáhli na evropské peníze. Celý projekt stál 137 milionů korun bez DPH a čistička samotná třiačtyřicet milionů bez DPH. Ale čekání se vyplatilo, konečně je v provozu záložní zdroj vody, který nebude sloužit k žádnému jinému účelu," dodal Tioka.

Na projektu spolupracovala také Vodárenská akciová společnost. „Jsme vlastně jeho budoucím provozovatelem. Fungovali jsme částečně i jako odborný dohled, naše technika pomohla například při zjišťování, které domy nejsou na kanalizaci napojené správně," podotkl ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala.

Čistička odpadních vod nejprve několik měsíců fungovala v provizorním režimu. „Jelikož nenastal žádný problém, už je v běžném provozním režimu. Všechno však samozřejmě dále sledujeme," ubezpečil Fiala.

Dokončení celého projektu vítají také starostové dotčených obcí. „Je to pro nás rozhodně přínosem. Problémy totiž nebyly jen se znečišťováním vody. Kvůli značnému množství balastních vod v kanalizaci rostly náklady na provoz zařízení, které vody škodlivých látek zbavovalo," řekl velenovský starosta Jan Havelka.

Podobně se vyjádřila také starostka Valchova Jindřiška Brožová. „Čistička, na kterou jsme se museli spoléhat dřív, rozhodně nefungovala správně. Až teď je to v pořádku," ocenila.

Vedení jednotlivých obcí se na zdárném provedení celého projektu také podílela. „Trvalo to dlouho a my jsme s vodohospodáři jednotlivé kroky samozřejmě konzultovali. Malé obce vlastní čističku nepotřebují, takže nám naprosto vyhovuje, že jsme dostali možnost se připojit k větší, která je navíc dostatečně kvalitní," prohlásil starosta Okrouhlé Bronislav Šamšula.