„Zatím jsou podané dva náměty. Několik dalších navrhovatelů je v kontaktu s úředníky a konzultují s nimi své nápady. Další lidé ale mají zájem návrh podat a žádali, zda bychom nemohli termín pro podání prodloužit,“ informoval blanenský místostarosta František Hasoň. Mezi návrhy mohou být úpravy zeleně, veřejných prostranství nebo doplnění městského mobiliáře. Město na ně vyčlenilo šest set tisíc korun. Mohou je podávat lidé starší osmnácti let. Není nutné, aby měli trvalé bydliště v Blansku. Jejich návrh však musí podpisem podpořit alespoň dvacet místních. Vítězný projekt už ale vyberou jen obyvatelé Blanska.