Rozšířit si obzor a získat informace o nabídce středoškolského studia na Blanensku mohli na Burze škol. Ta se konala v pátek v blanenském Dělnickém domě. Střední školy z Blanenska tam příchozí seznámily se svým výukovým programem a možnostmi uplatnění na trhu práce.