U zrodu festivalu stál Daniel Hála. Ten působí na pražské centrále, odkud domlouvá pořadatele z různých koutů Česka. „Naším záměrem bylo přivézt expediční filmy do menších měst a přiblížit je tak divákům. I těm v Blansku,“ sdělil Hála. Podle něj je tento druh filmového umění silnou stránkou českých tvůrců. Jejich filmy se ale nedostanou do televizí a lidé je mají možnost vidět pouze na festivalech.

Hála nabízí pořadatelům v jednotlivých městech osm filmů. Jaké promítnou a jestli na festival přizvou i některého z aktérů, je na nich. „Jisté ale je, že vstupenky diváků slosujeme. Lidé tak mohou vyhrát třeba houpací síť, průvodce či předplatné časopisů,“ podotkl Hála.

Promítání čtyřhodinového pásma začne v blanenském klubu Ulita ve středu večer. Na plátně tam ožije třeba film Slzy Konga. Dramatické příběhy žen a dětí nasnímal kamerou Petr Kašpar. Ten se do boji ovládaného Konga vydal před dvěma lety. „Hodně lidí slyší na jméno slovenského režiséra Petra Barabáše. My promítneme jeho film Bhútán – Hĺadanie šťastia,“ přiblížil pořadatel Milan Křivánek. Toto putování v srdci Himalájí bylo i oceněno. Festival v Blansku odstartuje před šestou hodinou snímek The Sharp End. Bude následovat Hliněná řeka, Arwa Tower a již zmíněné filmy libozvučných jmen.

Blanenští si na Expediční kameře žádného z dobrodruhů neposlechnou. Na nečekaná překvapení se ale mohou těšit při slosování lístků.