Průměrná spotřeba čtyřčlenné domácnosti je na Blanensku zhruba 120 kubíků vody za rok. Příští rok celkem zaplatí o 3 415 korun víc než letos. „Valí se to na nás ze všech stran. Za elektřinu a plyn už platíme v paneláku asi o čtyři tisíce měsíčně víc. Teď zdraží ještě vodu. Snažíme se šetřit, vanu si nenapouštíme a sprchujeme se. Také se snažíme víc chodit pěšky a ušetřit za benzín. Doba je zlá, zdražuje se úplně všechno. Musel jsem si kvůli tomu najít další práci. Kdo ví, jaké to bude příští rok,“ řekl Deníku Rovnost například Petr Hurdes z Blanska.

V navýšení nové ceny vodného a stočného se podle mluvčí vodárenské společnosti Ivy Librové nejvíce odrazily náklady na elektrickou energii. „Cena silové elektřiny se i po státním zastropování zvýšila oproti letošnímu roku čtyřikrát,“ sdělila.

Nízká spotřeba

Cena vody v roce 2023 (vodné a stočné, včetně DPH za m3)
Blansko 142,72 Kč
Znojmo 131,81 Kč
Břeclav 129,08 Kč
Vyškov 109,99 Kč
Hodonín 102,48‬ Kč *
Brno 102 Kč
*roční platba za vodoměr z vodného od 539 Kč za kubík a ze stočného také 539 Kč

Ve vyšší ceně oproti sousedním regionům se podle zástupců vodárenské společnosti promítá také dlouhodobě nízká spotřeba vody. Ze zmíněných 112 obcí ve Svazku má 71 katastrů méně než 500 obyvatel. „Jedná se tedy o venkovský region s velice nízkou spotřebou vody z vodovodů pro veřejnou potřebu. Oproti průměrné spotřebě v ČR je spotřeba v okrese Blansko nižší přibližně o dvacet procent. O toto množství by se mohla ponížit cena vodného a stočného v případě, kdyby spotřeba okresu Blansko byla stejná jako republikový průměr,“ uvedl ředitel boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Petr Fiala.

Na druhou stranu ale Blanensko patří k regionům, kde se do obnovy vodovodní sítě a nových zdrojů vody investují značné peníze. V uplynulých několika letech to s podporou dotací byly ve Svazku projekty za více než 1,1 miliardy korun. „Letos to byla například první etapa projektu Pitná voda Jedovnicku za téměř 230 milionů korun. Na dalších 120 milionů korun pak do konce letošního roku přišla přeložka výtlaku z blanenské čerpací stanice Kamenolom na blanenskou čistírnu odpadních vod. S využitím malé vodní elektrárny,“ poznamenal tajemník Svazku Petr Tioka.

Nový výtlak

Odpadní vody od třiceti tisíc lidí z Blanska a okolních obcí se nově čerpají do výšky čtyřiceti metrů na vzdálenost bezmála sedmi set metrů. Denně se jedná o zhruba pět tisíc kubíků splašků. „Původní technologie byla ze 60. let a bylo možné ji vyměnit až letos souběžně s rekonstrukcí železnice. Kanalizační výtlak se podařilo přeložit mimo ni, společně se položilo také rezervní potrubí. To je v běžném provozu využíváno jek přívod vyčištěné vody na malou vodní elektrárnu,“ upřesnil Tioka.

Mezi největší investice v příštím roce zařadil novou čistírnu odpadních vod a kanalizaci v obcích Suchý a Ždárná, vodovod v Uhřicích a také novu kanalizaci ve Svinošicích.