Letovice, Šebetov, Olešnice, Klepačov. To jsou místa na Blanensku, v nichž v současné době mohou postižení lidé najít domov v podobě chráněného bydlení. To jim na jedné straně umožňuje samostatný způsob života, na druhé jim poskytuje pomoc a podporu v tom, co by sami vzhledem ke svému postižení nezvládli. „Lidem pomáháme s nákupy, donášíme jim obědy. Uklízíme nebo pereme. Když je potřeba, pomůžeme jim s hygienou. Ve všech případech však jde o výpomoc, necháváme každému možnost, aby sám udělal, co zvládne," přiblížila Marie Adamcová, vedoucí chráněného bydlení v Olešnici.

To ve městě funguje od loňského ledna a má plno. Žije v něm osm lidí. „Některé žádosti jsme museli odmítat. Především postižené s psychickou zátěží, na to nejsme zařízeni," dodala Adamcová.

V budoucnu pravděpodobně podobné zázemí vyroste i ve Svitávce. Zájem vybudovat ho zde má kraj pro své sociální zařízení Paprsek ve Velkých Opatovicích. „Oslovil nás ředitel Paprsku Jan Přichystal, že chtějí začlenit jejich klienty, kteří toho jsou schopni, do samostatného života. A hledají vhodný pozemek pro stavbu chráněného bydlení. Vnímáme to jako dobrou věc a rozhodli jsme se ji podpořit," uvedl starosta Svitávky Jaroslav Zoubek.

Svitávečtí proto vytipovali obecní pozemky a nabídli je kraji k odkupu. O jednom jednali už v minulém roce, ale nesplňoval potřeby pro stavbu takového zařízení a k dohodě nakonec nedošlo. „Nyní jde o pozemek zhruba sto metrů od náměstí. Jedná se takový klín po pravé straně při výjezdu směrem na Letovice. Obec je pozemek ochotna poskytnout, ale dál si to vzal na starost náš zřizovatel, kterým je kraj. Sám mám v ruce zatím jen studii půdorysů dvou domků. Každý má sloužit pro šest osob," popsal Jan Přichystal. Příprava stavby směřuje k dotační výzvě z evropských fondů v období let 2017 až 2020.

Úvahy související se zřízením chráněného bydlení pro klienty Paprsku, v minulosti počítaly s využitím uvolněných prostor po střední škole přímo ve Velkých Opatovicích. „Už byl připravený i projekt. Bylo by tam ale složité majetkové vyrovnání, protože budovy bývalé střední školy nyní patří městu. Muselo by se to opět převádět na kraj," pokračoval ředitel velkoopatovického zařízení Paprsek Jan Přichystal.

O pozemku ve Svitávce kraj zatím nejednal. „Jedním z našich záměrů je projekt nové služby chráněného bydlení pro dvanáct uživatelů z Paprsku. Zatím je vše ve fázi příprav, mimo jiné i zajištění vhodného pozemku. O využití toho ve Svitávce jsme ještě nerozhodli," uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Lidem s mentálním postižením nabízí službu chráněného bydlení několik zařízení na Blanensku. „V současné době ho poskytujeme pro dvacet osob. Máme sedm bytů, šest různě po Šebetově a jeden v Boskovicích. Z mého pohledu je důležité právě to, že byty jsou na různých místech, že jsme nevytvořili jen odloučený miniústav," řekla ředitelka Sociálních služeb Šebetov Zdeňka Vašíčková.

První byt začal využívat manželský pár v roce 2012. „Celé roky tu byli ubytovaní i lidé, kteří jsou schopni samostatného života, proto jsme se snažili jim jeho běžný způsob za podpory asistentů umožnit. Ta podpora je samozřejmě individuální, každý ji potřebuje v jiné míře a oblasti," pokračovala Vašíčková.

A zkušenosti? „Lidé jsou velmi spokojeni. Zůstávají s námi v kontaktu, navštěvují například terapeutické dílny, ale velmi rádi odcházejí a vnímají, že jdou domů. A zdůrazňují, že by už nikdy neměnili," dodala ředitelka šebetovského zařízení. S navyšováním kapacity chráněného bydlení v nejbližší době nepočítají.

Centrum Velan občanského neziskového sdružení Hnutí humanitární pomoci, které provozuje blanenský Domov Olga, působí v Klepačově už od roku 2003. Má kapacitu osm lidí. „Jedno místo je teď volné. O službu je velký zájem, ale mnohdy pro žadatele není finančně dostupná. Záleží na míře podpory, kterou potřebují, na službách, které odebírají U nás ji mohou mít čtyřiadvacet hodin denně a to je drahé. Máme zde zejména lidi s těžším postižením," přiblížil vedoucí zařízení Marek Rada.

Pobyt včetně stravy tak v klepačovském chráněném bydlení za únor vyšel na sedm tisíc dvě stě padesát korun, s využitím i denního stacionáře pak zhruba na jedenáct tisíc korun. „To však představuje necelých čtyřicet procent našich nákladů. Zbytek pokryjí dotace z krajského a městského rozpočtu a dary, bez nichž bychom se neobešli," pokračoval Marek Rada.

Do budoucna by klientům rádi nabídli ještě dva byty, v nichž by stačila i menší podpora asistenta, což by těmto uživatelům službu zlevnilo. „Chráněné bydlení je jediná alternativa mezi rodinou a ústavní péčí. Každé další místo vnímám jako dobrou zprávu. Jako potřebné však ještě vnímám rozšíření nabídky chráněného bydlení pro různou míru i typ postižení. Není například totéž mentální postižení a psychické onemocnění. Právě ohledně míst pro psychickou zátěží volá hodně lidí a ony chybí. Těch je zoufale málo," uzavřel šéf klepačovského chráněného bydlení.