Úprava ceny vodného a stočného od prvního ledna představuje pro čtyřčlennou rodinu, která průměrně na okrese Blansko spotřebuje sto dvacet kubíků vody za rok, zvýšení o přibližně 511,2 korun ročně. To znamená v průměru o 42,6 měsíčně, je-li fakturováno vodné i stočné. V případě fakturace pouze vodného by navýšení bylo zhruba 261,6 korun ročně, respektive 21,8,“ informovali zástupci Svazku.

A co na zdražení říkají spotřebitelé? „Zdražení je samozřejmě nepříjemné, ale myslím si, že nemáme velkou spotřebu vody. Snažíme se jí hodně šetřit. Ve srovnání s domácnostmi u nás v domě si myslím, že vody spotřebujeme tak o třetinu méně. Je to hlavně díky umývání nádobí v myčce a sprchování, i když s malým dítětem je to někdy náročné,“ řekl Deníku Rovnost Petr z Blanska. Celé jméno zveřejnit nechtěl.

Ve Svazku je aktuálně v regionu sto čtrnáct obcí včetně jejich místní částí, do kterých dodává vodu boskovická divize Vodárenské akciové společnosti. Z tohoto množství má jednasedmdesát katastrů méně než pět set obyvatel.

Svazek investoval do desítek projektů

„Jedná se tedy o venkovský region s velice nízkou spotřebou vody z vodovodů pro veřejnou potřebu. Oproti průměrné spotřebě v České republice je spotřeba v okrese Blansko nižší zhruba o dvacet procent. O těchto procent by se mohla ponížit cena vodného a stočného v případě, kdyby spotřeba okresu Blansko byla stejné jako republikový průměr,“ sdělil šéf boskovické divize Petr Fiala.

Zmínil, že Svazek v uplynulých letech investoval na Blanensku do desítek vodohospodářských projektů s rozsahem více než 1,1 miliardy korun. Ty jsou dotovány nejen z evropských fondů.

Hřišti bez hranic dali lidé v Boskovicích nejvíce hlasů.
Hřiště bez hranic vznikne v Boskovicích. Cvičit budou i lidé s omezením

„Tyto investice jsou zaměřeny na dostatek kvalitní pitné vody a čištění odpadních vod. Podmínkou čerpání dotací je zajištění dostatečné tvorby prostředků na obnovu majetku Svazku, financované z ceny vodného a stočného. Takto vytvořené prostředky jsou každoročně využity na opravy a obnovu stávajících vodovodů a kanalizací v regionu,“ dodal Fiala.

Mezi klíčové dokončené projekty vodohospodářské infrastruktury v regionu patří akce Pitná voda Jedovnicko I za bezmála 230 milionů korun nebo kanalizační výtlak a malá vodní elektrárna na čerpací stanici Kamenolom v Blansku za více než sto třicet milionů. Letos začali dělníci budovat nový vodovod v Uhřicích a kanalizaci ve Svinošicích, kde dochází také k obnově podstatné části tamního vodovodu.

„Začala také výstava společné čistírny odpadních vod a kanalizace v obcích Suchý a Žďárná za téměř čtvrt miliardy korun. Svazek dále ve spolupráci s Vodárenskou akciovou společností připravuje průzkum vhodných lokalit pro výstavbu nových velkokapacitních zdrojů pitné vody pro posílení zásobování páteřní vodovodní soustavy Velké Opatovice – Boskovice – Blansko,“ upřesnil tajemník Svazku Petr Tioka.

Vývoj ceny vody na Blanensku (vodné a stočné, včetně DPH za m3)

2024 146,98 Kč

2023 142,72 Kč

2022 114,27 Kč

2021 106,86 Kč

2020 106,00 Kč