„Jsou to moje rodiče, nemůžu přece jejich těla stěhovat jako nějakou almaru,“ děsí se Bořivoj Kubíček z Ostrova u Macochy.

Kubíčkovi jsou jedni z lidí, kteří dostali obálku s příkazem na přestěhováni hrobu na petrovickém hřbitově. Svoje zesnulé tam lidé nechávají přenášet už deset let. A ještě zhruba stejně dlouhou dobu bude trvat, než budou tito nebožtíci opravdu odpočívat v pokoji.

„Protože hrobová místa na hřbitově nevyhovovala hygienickým předpisům, musí dojít k jejich přestěhování. Máme totiž předepsané rozměry, které se odvíjejí podle toho, kolik zesnulých je v hrobech pochovaných,“ vysvětlil starosta Petrovic Vladimír Paulík.

Pro rekonstrukci hřbitova se v Petrovicích rozhodli také proto, aby tam lidé mohli dále pohřbívat svoje zesnulé důstojně. „Protože většina hrobů byla menší, než je potřeba, kapacitně nedostačovaly. Při pohřbívání se třeba rakev nedala položit vodorovně, což neumožňovalo důstojný pohřební obřad,“ vysvětlil starosta.

Lidé, kteří vlastní na petrovickém hřbitově hrob neodpovídající předpisům, mají nyní dvě možnosti. Pokud je kam, musí stávající hrob rozšířit, pokud není, jsou odsouzení k přestěhování svých zesnulých do jiné části hřbitova. „Když tyto podmínky nedodrží, neprodloužíme s nimi na hroby nájemní smlouvy a tak jim nedovolíme nikoho dalšího do hrobu pohřbít,“ prohlásil Vladimír Paulík.

Podle starosty je stěhování pohřbených citlivá záležitost, kdy musí zástupci Petrovic jednat jednotlivě s každým, na hřbitově nějaký hrob patří. „Proto se celá záležitost táhne už deset let a ještě aspoň stejně dlouho to bude trvat, než budou hroby přestěhované nastálo, aby se se zesnulými v budoucnosti už nemuselo hýbat,“ doplnil petrovický starosta.

Nejen v Petrovicích přestává hřbitov kapacitně stačit. Za chvíli nebude kam pohřbívat ani ve Sloupě. Zastupitelé Vavřince, jehož obyvatelé tam také mají hroby, proto uvažují o vybudování vlastního pohřebiště. Kdy to však bude, zatím nikdo neví. V obecním rozpočtu totiž na něj chybí peníze. „Protože sloupský hřbitov už je přeplněný, o vybudování hřbitova ve Vavřinci uvažujeme delší dobu. Dokonce máme i vybrané místo a zpracovanou studii o umístění hřbitova. Ale momentálně na něj nemáme peníze. Proto jsme stavbu odložili na neurčito,“ informoval tamní starosta Miloslav Novotný.

Na vlastní hřbitov si minimálně další dva roky počkají také lidé z Kotvrdovic. V těchto dnech bylo totiž zastaveno územní řízení o jeho vystavění. A to na žádost kotvrdovických zastupitelů. „Protože máme v obci naplánované komplexní pozemkové úpravy až do roku 2011, musíme budování hřbitova odložit. Při těchto úpravách se totiž mohou měnit majitelé přiléhajících pozemků,“ vysvětlil tamní starosta Alois Kunc.

Kdy se bude na novém kotvrdovickém hřbitově pohřbívat, nikdo zatím netuší. Územní plán na něj byl přitom schválen už v roce 2006. „Tehdy se ale proti hřbitovu odvolali majitelé okolních pozemků. Proto jsme stavbu museli odložit,“ připomněl starosta Kunc.