„I když se pod došky dala propustná fólie, bohužel nevydržely. Proto jsme se rozhodli, že je necháme vyměnit,“ uvedla Magda Vargová z obecního úřadu.
Opravu střechy dokončil doškář po měsíci práce v září.

„Doškář, kterého jsme vybrali, byl jediný, který byl schopný střechu vyměnit celou naráz. Jinak bychom ji museli opravovat na dvakrát,“ vysvětlila Vargová. Nová střecha by měla vydržet aspoň jednou tolik, co ta předchozí.

„Doškář nám říkal, že je letos kvalitní sláma. Tak prý by došky na střeše mohly vydržet až patnáct let,“ doufá Vargová. Oprava střechy přišla na téměř půl milionu korun, obci se podařilo získat příspěvek i z ministerstva kultury a krajského úřadu.

Střecha však není jedinou novinkou v senetářovském muzeu. „Od letošního roku tu máme i turistické známky. Dají se koupit přímo v muzeu nebo na obecním úřadě. A je o ně velký zájem,“ pochlubila se Vargová.

Prohlídkou Muzea tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově si lidé můžou představit, jak dříve vypadalo typické hospodářské stavení postavené z nepálených cihel s doškovou střechou. Senetářovští zastupitelé nyní jednají o jeho rozšíření.

„Pokud dostaneme dotace, tak bychom chtěli za doškovou chaloupkou zřídit novou expozici tradičních zemědělských strojů,“ přiblížila plány Magda Vargová. Turisté by si tak už v příštím roce mohli prohlédnout nástroje, kterými naši předkové obdělávali půdu. „Měly by být řazené postupně, jak je rolníci během roku používali. Tedy od těch, kterými pole obdělávali, až po ty, které potřebovali pro sklizeň plodin,“ doplnila Vargová.