„Bylo by pro nás lepší, aby muzeum v budoucnu převzal do své režie kraj úplně," řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek

Boskovický starosta zároveň poukázal na to, že většina ostatních muzeí v regionu je v majetku kraje. Kraj už ale tuhle variantu v minulosti po jednání s Boskovickými zamítl.

Podobný záměr jako Boskovice, mělo před několika lety i vedení Blanska. Jeho plány však také ztroskotaly. Tamní muzeum tak provozuje stále město. „O převod Muzea Blansko pod kraj se blanenská radnice před lety také snažila. Ale všechna jednání s krajem nakonec zkrachovala," řekla ředitelka Muzea Blansko Eva Nečasová.

V minulosti dostávali Boskovičtí na provoz muzea od kraje ročně dotaci milion korun. Před čtyřmi lety poklesla na tři sta tisíc korun a pak se zvýšila. „Muzeum dostává ve srovnání s ostatními obdobnými zařízeními kraje méně peněz. Nemůžeme si dovolit mu z našeho rozpočtu dávat takové částky, jaká dostávají krajská muzea," řekl Dohnálek.