Přibližte, čím se zabývá vaše sdružení.
Muzikou, výtvarným uměním i literatutou. Pořádáme autorská čtení kombinovanovaná s hudbou a videoprojekcí nebo třeba koncerty či divadelní představení.

Proč chcete pronajmout zrovna Salmův mlýn?
Napadlo mě to proto, že je škoda nechat tu budovu chátrat. Myslel jsem si, že bude v horším stavu, ale teď víme, že nebudou potřeba tak velké zásahy.

Pokud město schválí pronájem, jaké máte s objektem plány?
Chtěli bychom v něm časem vytvořit kulturní centrum, kde by se pořádaly přednášky, výstavy, ale také workshopy, na kterých by si lidé mohli sami vyzkoušet různé výtvarné techniky. Mlýn by byl ideální i pro pořádání koncertů a divadelních představení. Jednak má silnou atmosféru a hlavně je dostatečně daleko od obydleného centra, což je po zkušenostech s kluby, které v Blansku v minulosti fungovaly, určitě velká výhoda.

Takže byste chtěli dům zpřístupnit veřejnosti?
Ano, to by byl první krok, který bychom udělali. Lidé by si mohli prostory mlýna projít a případně přispět na sbírku.

Kde chcete vzít peníze na financování nezbytných oprav?
Počítáme se třemi zdroji. Použili bychom vlastní prostředky z našich podpůrných akcí, jako jsou koncerty nebo třeba přednášky. Druhý zdroj by měli být sponzoři, které začínáme oslovovat. Také jednáme s firmou, která pracuje pro Českou spořitelnu o čerpání peněz z fondů Evropské unie. To je ale dlouhodobá záležitost. A za třetí svépomocí.

V jaké fázi jsou jednání s městem?
My máme pronajaté přízemí, ještě ale zbývá podepsat smlouvu. Rádi bychom se s městem dohodli i na pronájmu zbytku budovy.

Vychází vám radní vstříc? Jak se dívají na vaši iniciativu?
Město se snaží hledat společnou cestu, nemůžu si stěžovat na přístup radních, vypadá to, že i jim na věci záleží.

Jak mohou případní zájemci přispět?
Budeme vyhlašovat sbírku, kterou zveřejníme na našich stránkách www.sfz.cz.