„Někteří pracovníci přecházejí v souvislosti s přesunem části agendy sociálního odboru na úřad práce. Agendu vyplácení sociálních dávek mělo na starosti patnáct zaměstnanců. Úřad práce jich převezme sedm. Šest bude dělat terénní sociální práci pod městským úřadem. Dva dostali výpověď,” shrnul tajemník boskovické radnice David Škvařil. Pro lidi, kteří si chodí pro sociální dávky, se nic nezmění. Úředníci sice budou spadat pod úřad práce, ale nadále budou sedět v kancelářích městského úřadu na náměstí 9. května. Město je pracovnímu úřadu pronajme. Podle tajemníka to zatím má být na přechodné období dvou let.

Od Nového roku na boskovické radnici vzniká také nový odbor správy úřadu v čele s vedoucí Miluší Rozkošnou, která dosud na radnici pracuje jako právnička. „Vyhrála ve výběrovém řízení,” doplnil tajemník. Nový odbor sdruží agendu oddělení kanceláře tajemníka, sekretariátu, informatiky, právních či personálních záležitostí, ale také sportu, cestovního ruchu a propagace města. „S tím souvisí to, že od prvního ledna bude zrušen odbor školství, sportu a cestovního ruchu. Agenda školství bude nově náležet pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví,” řekl dále Škvařil. Podle něj organizační změny doporučil také vnitřní audit, který si město nechalo udělat. Práce úředníků má nyní být efektivnější.