Současný technický stav mostu odborníci označují jako havarijní. „Most byl postavený v roce 1900 a má kamennou klenbu. Při jeho stavbě se nepočítalo s takovou zátěží, jaká je tam dnes, což je třicet a více tun," vysvětlila již dříve Eva Zouharová ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje pro oblast Blansko.

Silničáři proto stav mostu kontrolují každé dva týdny. „Na mostě je omezená doprava, průjezd je zúžený do jednoho jízdního pruhu a je tam značka omezující tonáž na jediné vozidlo o hmotnosti šesti tun. Nyní zavření mostu nebo další omezení zatím neplánujeme. O tom, zda most zavřeme, se budeme rozhodovat operativně podle výsledků kontrol mostu," uvedla Zouharová.

Správa a údržba silnic plánuje na místě stávajícího postavit most nový. V minulosti však stavbu komplikovala složitá jednání o výkupu pozemku s jeho vlastníkem. Do jednání o výkupu se vložilo i vedení Letovic. „Nakonec se nám pozemek podařilo vykoupit. Kvůli čtyřem metrům čtverečním, které jsou pro stavbu nového mostu potřeba, jsme museli vykoupit celých asi sedmdesát metrů," řekl místostarosta Letovic Jiří Palbuchta.

Přesto se nejspíš nový most letos v Podolí stavět nezačne. „Jednak právě kvůli průtahům s výkupem pozemku. Dale kvůli tomu, že v projektové dokumentaci byly chyby, které měly vliv na další majetkoprávní vztahy. V projektu byly například špatně vyměřené pozemky nebo chybně zaznačená kanalizace. Projekt se proto musel opravovat," vysvětlila Zouharová.

Projektovou dokumentaci k novému mostu v Podolí zpracovávala pražská projektová kancelář PUDIS a. s. „Slíbili nám, že do konce února bude projekt opravený," řekla Zouharová.

Podle obchodního ředitele společnosti PUDIS Martina Höflera je běžné, že se projekty postupně aktualizují. „Není to rozhodně tak, že když se projekt přepracovává, že byl předtím udělaný špatně," uvedl Höfler s tím, že projektovou dokumentaci se všemi průzkumy zpracovávali na konci roku 2012. „Návrh celkového řešení jsme Správě a údržbě silnic odevzdali v lednu 2013," řekl Höfler.

Loni bylo ještě potřeba technicky dořešit dílčí části projektu. „Další verzi projektové dokumentace ke stavebnímu povolení se všemi zapracovanými požadavky a podněty jsme odevzdali v říjnu 2013. Nyní obesíláme úřady kvůli stanoviskům ke stavebnímu povolení a vyjednáváme dílčí souhlasy místních občanů, jichž se stavba dotýká. Například z hlediska záborů při stavbě, z hlediska vjezdu na pozemky a podobně," přiblížil Höfler.

Potom už bude pokračovat v práci Správa a údržba silnic. „Budeme muset uzavřít smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, uzavřít smlouvu s městem Letovice, budeme žádat o územní rozhodnutí a následně o stavební povolení," vyjmenovala Zouharová s tím, že stavba mostu je součástí rekonstrukce celého průtahu obce od Letovic směrem na Míchov a části silnice na Vísky. Na místě stávajícího mostu má vzniknout nový monolitický železobetonový most na vrtaných pilotách za asi sedm milionů korun.

Tomu, že se most začne stavět už letos, ale Zouharová moc šancí nedává.

To nemile překvapilo například předsedkyni osadního výboru v Podolí Ladislavu Jokešovou. „Most je v havarijním stavu, takže jsme doufali, že letos se konečně postaví nový. To, že se to letos nestihne, pro nás není dobrá zpráva. Bojíme se, že most zavřou, což by znamenalo, že by řidiči museli jezdit objízdnou trasou," řekla Jokešová.