„V poklesu se již obnažil asi půl metru svislý úsek skalních stěn předpokládaného jeskynního komína. Pod závrtem není zatím známa žádná jeskyně, nejbližší jeskyně Amatérská je vzdálena něco přes sto metrů a její chodby se nachází v hloubce přes sto metrů pod povrchem,“ uvedl Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.

Dodal, že propad naznačuje podzemní prostory a zajímají se o něj speleologové. To Deníku potvrdil jeden z nich Filip Doležal, který zmíněný závrt dlouhodobě sleduje. „Je možné, že je tento závrt propojený se systémem Amatérské jeskyně. Nedaleko se v podzemí nachází rozlehlá Katedrála Jiřího Šlechty. Kopat by se tu dalo a více by mohlo napovědět nasazení georadaru. Zatím se neví, kam může propad pokračovat. Jeho poslední pohyb je ještě dost čerstvý,“ řekl Doležal.

Podobných závrtů v krasu monitoruje několik. Ještě rozlehlejší je například u jeskyně Vintoky. Další lokalitou jsou takzvané Jandourkovy závrty. „Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky prostor okolo závrtu chrání zatravněným pásem. Případný speleologický průzkum podléhá jejímu povolení,“ upřesnil Antonín Tůma.

Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v České republice s délkou prozkoumaných prostor přes čtyřicet kilometrů. Speleologové ji objevili na začátku roku 1969 a protéká ji Sloupský potok, Bílá voda a Punkva. Systém sahá až do propasti Macocha.