Jedná se o cenné bučiny a dubohabřiny v jižní části krasu a o oblast s ponory krasových toků u obcí Žďár a Holštejn na Blanensku. „Z CHKO byly vyňaty části zastavěných obcí a měst a lesy s nepůvodními smrkovými monokulturami,“ uvedl Štefka.

Změny v CHKO Moravský kras
• Rozloha CHKO Moravský kras se navýší asi o 6 km².
• Do nové IV. zóny ochrany přejde 164 hektarů ploch.
• Zemědělci musí některá pole zatravnit.
• CHKO Moravský kras stát vyhlásil v roce 1956. O rok starší je naše nejstarší CHKO – Český ráj.

Doplnil, že kromě úpravy hranic se mění i ochranné zóny v této oblasti. Na řadě míst tak budou platit přísnější pravidla. „To zajistí lepší péči o cenné krasové území, které je důležité i pro ochranu podzemních vod. Jednoduše řečeno, to, co děje na povrchu, má přímý dopad i na kvalitu a množství vody v podzemí,“ dodal Štefka.

Všechny změny ochránci přírody projednávali s obcemi a hlavními hospodáři v území. „Pokud někde dojde k omezení hospodaření, dostanou vlastníci či nájemci finanční kompenzaci,“ vysvětlil Leoš Štefka. Nová pravidla mají platit od dubna, ale jejich zavádění bude podle Štefky postupné stejně jako nové značení v terénu.

Nové zóny přinesou i uvolnění pravidel v některých obcích. Vzniknou IV. zóny ochrany, které současná oblast nemá. „Jedná se zejména o části zastavěných území obcí a měst. Třeba o část Jedovnic, Petrovic nebo Žďáru,“ informoval mluvčí ministerstva životního prostředí Ondřej Charvát.

Vyjmutí ze zón ochrany se dotkne například zástavby, jejíž část se dosud v zóně nacházela. „Zatímco v jedné části obce dosud musí správa chráněné krajinné oblasti povolit třeba barvu fasády nebo střechy, v druhé části mimo zónu toto lidé řešit nemusí. Nyní se podmínky srovnají,“ vysvětlil starosta Žďáru Patrik Mikulášek.

close Potvrzeno. Vláda v pondělí schválila změnu hranic Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Ta se podle vedoucího správy této oblasti Leoše Štefky rozšíří přibližně o šest kilometrů čtverečních. info Zdroj: Správa CHKO Moravský kras zoom_in