Předpoklady pro to má. Alespoň podle jeho učitele chemie. „Víťa je talentovaný. Ještě jsem s žádným svým žákem nezažil takový úspěch. V hodinách je aktivní, plní úkoly navíc, aniž by to po něm někdo vyžadoval. S nápadem zúčastnit se chemické olympiády přišel sám," poznamenává Ladislav Sedlák.

Vít se začal o chemii zajímat okrajově už v páté třídě. „Více jsem tomu ale propadl až před rokem. Chtěl jsem vědět, jak věci fungují, a také si zkoušet různé výpočty a pokusy. Jednou jsem doma takový prováděl. Výsledkem bylo, že smrděla celá kuchyně a ještě jsem mamce zašpinil linku," vzpomíná chlapec na těžké začátky.

Chemii věnuje hodně ze svého volného času. Vedle toho navštěvuje včelařský kroužek a rád jezdí na kole. Po základní škole chce na gymnázium a odtud by rád zamířil studovat farmacii nebo farmakologii. Za páté místo v olympiádě získal vedle věcných cen i příslib stipendia na chemicko
-technologické fakultě Univerzity Pardubice.