Čtyřicet účastníků Zlaté srnčí trofeje mělo před sebou celkem sto padesát stanovišť, na nichž je čekaly jednoduché věci ale i záludnosti. „Připravili jsme dětem takový chyták, lebku z kozy bezoárové, což je velice neobvyklý exponát,“ prozradil pořadatel soutěže Arnošt Šmétka, který okresní kroužek myslivosti a ochrany přírody vede.
Podle Šmétky poznávaly včera děti více botaniky než loni. Velkou radost z toho asi neměl soutěžící Jakub Nesnídal z Drnovic. „Věřím si, že zvládnu poznat zvířata, ale moje nejslabší místo je botanika,“ přiznal mladý myslivec.
Na dvoukilometrovou trasu plnou rostlin, peří, ptáků, nábojů a lebek se těšila Michaela Holcnerová z Lysic. „Těším se, ale byla jsem teď nemocná, tak jsem se tolik nepřipravovala. Nejlépe asi poznám ptáky a horší to bude u pušek,“ prohlásila dlouhovlasá dívenka.
Vítězové včerejšího klání se zúčastní národního finále soutěže, které se bude konat v červenci ve Šluknově