Jejich výkony hodnotila odborná porota, složená ze zkušených učitelek tance. Před plným sálem se představily pětileté děti i dospělí tanečníci v pětadvaceti vystoupeních.