„Projekt Identita 20 vznikl mezi mladými lidmi olešnické farnosti v touze vytvořit něco jedinečného a hodnotného, co nám zároveň pomůže identifikovat se s místem a způsobem našeho života. Chceme u příležitosti dvaceti let svobody rozvinout to, co z křesťanství bezprostředně vychází, totiž zodpovědnost za naše okolí,“ vysvětlil autor projektu Václav Plíhal.

Mladí lidé chtějí projektem Identita 20 přispět k vyřešení problémů lidí z Olešnice a okolí. K tomu si zvolili motiv křížové cesty. Na hranicích území vymezeného katastry obcí Olešnice, Crhov, Křtěnov, Kněževes, Lhota a Ústup vztyčí patnáct dřevěných křížů. Ty jim zároveň s pěti dalšími už existujícími ohraničí prostor, kterému se chtějí v projektu věnovat. Každý kříž ponese jeden problém nebo téma. „Symbolicky jsme ke každému objektu vznikající křížové cesty hledali skrze anketu mezi místními témata, která je trápí. Jedná se o bolesti, o kterých by se pro jejich uzdravení nemělo mlčet,“ přiblížil Plíhal.

Podněty, jakými problémy se zabývat, hodlají autoři projektu nasbírat také na internetu. „Spustili jsme komunitní web, na kterém budeme sbírat problémy lidí z Olešnice i okolí a kterým také pomůže vytvořit prostor pro hledání společného řešení,“ dodal Plíhal.