*11. srpna 1930 Brno

+ 26. února 2018, Brno

Po studiích se věnoval malbě a působil jako středoškolský profesor mimo jiné v Boskovicích. V roce 1963 byl při založení tvůrčí skupiny Parabola. Vyučoval na filosofické fakultě olomoucké univerzity, kde v roce 1966 habilitoval a byl jmenován docentem.

Od první poloviny osmdesátých let ukončil pedagogické působení a věnoval se dál jen výtvarné tvorbě. V roce 1992 se pak ještě podílel na založení Ústavu výtvarných umění na brněnském VUT a rok vedl tamní malířský ateliér. Uskutečnil přes padesát samostatných výstav a zúčastnil se na 170 výstav kolektivních, z toho více než na sedmdesát v zahraničí.