„V městských lesích neprobíhala žádná plánovaná těžba, byla realizována pouze takzvaná nahodilá těžba spojená s odstraňováním kůrovcové kalamity,“ uvedl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek s tím, v městských lesích dřevaři vytěžili necelé dva tisíce metrů krychlových dříví.

Při zalesňování holin bylo vysázeno 18 550 sazenic borovice, 7 900 dubů a 600 smrků. Plocha, na které město hospodaří, činí asi 260 hektarů.