Žadatelé o půjčky si mohou na radnici od začátku ledna vyzvednou formuláře žádosti o účelovou půjčku. Ty pak vyhodnotí rada a doporučí zastupitelům jejich odsouhlasení. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozumněni.


Poskytnuté peníze jsou úročeny třemi procenty ročně, musí být použity na schválený účel a splaceny nejpozději do pěti let. Půjčka může být městem poskytnuta jen do výše padesáti procent předpokládaných nákladů na stavbu. Žadatelé proto musí městu předložit předpokládaný rozpočet opravy a stavební povolení