„Předmětem úpravy vodní plochy má být celková rekonstrukce kamenné hráze a přilehlých břehových opevnění koryta toku,“ upřesnil v městském zpravodaji kunštátský radní Marek Lepka.

Rekonstrukce vodní nádrže v Hlubokém přijde podle odhadů na tři a půl milionu korun. Město již požádalo o dotaci ministerstvo zemědělství a Jihomoravský kraj.