Podle Aleše Krejčího z Rájce-Jestřebí už ale byl nejvyšší čas na to stromy pokácet. „Jeden z nich byl opravdu hodně starý, v podstatě to bylo už jen torzo bez koruny. Byl suchý a hrozilo nebezpečí, že na někoho spadne," míní Krejčí.

Dřevorubci skáceli několik stromů v v lokalitě zvané Na hrázi v Rájci-Jestřebí.

Celkem se jedná o šest stromů, o tři se stará město, o zbylé tři Povodí Moravy. „Loni jsme prořezávali stromy na celé hrázi. Letos nám dendrologové doporučili jejich skácení. Nebyly v dobrém stavu. Lidé se tudy už báli chodit," řekla starostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová. Skácení stálo zhruba pět tisíc korun. Město v lokalitě nechá vysadit devět nových, asi pětimetrových stromů.

Podle Štrajta však šlo stromy zachránit. „Loni je prořezali. Jenže odřezaná místa nikdo nezatřel ochrannou látkou, takže strom začal hnít. Pak bylo rozhodnuto, že je potřeba stromy skácet. Podle mě byly zdravé. Zbytečně musely padnout a ještě to město stálo peníze," tvrdí Štrajt.

Dřevorubci skáceli několik stromů v v lokalitě zvané Na hrázi v Rájci-Jestřebí.

Vedení města rozhodlo také o skácení dvou smrků na náměstí Míru. Jeden z nich daruje Blansku jako vánoční strom. „Stromy už byly suché, takže se staly nebezpečnými. Na lidi by mohly začít padat větve. Jeden jsme se rozhodli věnovat Blansku, protože má pěkný tvar, tak ať se ještě zužitkuje," dodala starostka Rájce-Jestřebí.