V novém územním plánu města Blanska, který platí od konce minulého roku, jsou pouze dvě rozsáhlejší celistvé plochy, kde se v příštích letech ještě dá stavět větší počet domů. Jsou to Luhy a Zborovce. A právě výstavbu na druhém ze zmíněných míst město hodlá podpořit.

„Zborovce jsou v současné době v podstatě jediná lokalita v Blansku pro výstavbu rodinných domů. V bližším časovém horizontu se tam předpokládá stavba asi třicítky domů. Účast města spočívá v příspěvku na vybudování inženýrských sítí od ulice Okružní k zástavbovému pozemku," popsal blanenský starosta Lubomír Toufar.

Podle vedoucího stavebního úřadu v Blansku Petra Riznera se bližším časovým obdobím myslí nejméně rok až dva. Jelikož samotné stavební pozemky nepatří městu, je na každém majiteli jednotlivých parcel, kdy se rozhodne stavět. „Jde o to, že kdo to stihl, zapsal si stavební pozemek do územního plánu, protože později s novou koncepcí už změna nejspíš nebude možná," vysvětlil Rizner.