Starostka Města Albrechtic Jana Murová (ANO) záměrně svolala jednání do velké tělocvičny, kde není problém zajistit pro občany a zastupitele víc než dvoumetrové rozestupy. Jednání probíhalo standardním způsobem, než zastupitelé upozornili starostku, ať napomene kolegu Veselého, který sedí u svého stolku bez roušky.

Není povodeň jako povodeň. V srpnu lichnovské poldry zůstaly suché, v říjnu se zaplnily vodou.
Povodně v Lichnově na Bruntálsku rychle odnáší půdu. Odlesněné svahy degradují

„Zastupitelé měli obavy o starší občany v sále, kteří jsou koronavirem nejvíc ohrožení. Bohužel se ukázalo, že zastupitel neodložil roušku nepozorností nebo omylem. V diskusi začal argumentovat, že má podle zákona právo odložit roušku. Jako starostka ani z pozice osoby, která řídí zasedání, nemám kompetenci ho k nasazení roušky nutit, pokud mě neuposlechne dobrovolně,“ popsala svou svízelnou situaci starostka Jana Murová (ANO). Když se diskuse o vládních nařízeních dostala do slepé uličky, rozhodla se starostka Murová přivolat policii ČR.

Veselý: je to spor o právní výklad

Podle Zdeňka Veselého byl podstatou incidentu rozdílný právní výklad vládních nařízení. „Nejsem zastánce promořování, jak mě z toho obvinili někteří kolegové v zastupitelstvu. Jsem přesvědčený, že jsem v dané situaci dodržel všechna nařízení vlády pro nouzový stav a řídil jsem se metodickými pokyny, které k tomu vydalo ministerstvo vnitra. Paní starostka sice měla jiný právní názor, ale já jsem byl připravený jí předložit dokumenty a ocitovat z nich příslušné pasáže, že pokud zastupitel vykovává mandát, jedná se o výkon práce na pracovišti,“ zdůvodnil svůj postup Zdeněk Veselý.

Martin Sklenařík
Krnovský král střelců Sklenařík: Doufám, že nás přestávka nezastaví

Zastupitel Veselý je přesvědčen, že podle platných nařízení na pracovišti platí povinnost nasadit roušku pouze v případě, že tam není možné zajistit rozestup minimálně dva metry.

„Já jsem ta pravidla nevymyslel, jen jsem je aplikoval na zasedání zastupitelstva v tělocvičně s hodně velkými rozestupy. Jsem si vědom, že průběh jednání byl ovlivněn atmosférou strachu. To je ale především vina paní starostky, že nám nezařídila jednání online,“ uvedl Zdeněk Veselý, který se svým právním výkladem seznámil policejní hlídku, kterou přivolala starostka.

Když policisté odešli…

Policisté zdokumentovali situaci a starostce sdělili, že ji jako oznamovatelku budou informovat o závěrech svého šetření. Pak odešli. „Za této situace jsem požádala zastupitele, aby ze sálu odešli ti, kteří se cítí ohrožení. Pak spočítám kolik nás v sále zůstalo, a uvidíme, zda jsme usnášeníschopní. Kdybych já byla řadový zastupitel, tak odejdu. Až pod hrozbou, že může dojít ke zrušení zasedání, si zastupitel roušku nasadil,“ popsala starostka Murová situaci po odchodu policistů.

„Když se to příliš vyhrotilo a někteří kolegové zastupitelé chtěli odejít, nasadil jsem si roušku. Udělal jsem to nad rámec povinností, které mi nařizuje vláda. Šlo mi o to, abych situaci uklidnil a mohlo se pokračovat,“ uzavřel Veselý.

Krnované 21. října 2020 poctivě nasadili roušky a respirátory. Stávají se běžnou součástí výbavy také u cyklistů.
OBRAZEM: V Krnově dnes těžko potkáte člověka bez roušky, mají je i cyklisté

V úvodu jednání starostka Murová požádala zastupitele, aby vzhledem k epidemiologické situaci omezili své diskusní příspěvky na nezbytné minimum, aby jejich setkání v tělocvičně bylo do nejkratší. Nakonec diskuse o tom, zda smí zastupitele vykonávat mandát bez roušky zabraly mnohem víc času než jednání o programových bodech.

Zastupitel a bývalý místostarosta Libor Švec (SNK Nezávislí pro město) zveřejnil fotografii zasahujících policistů. Městem Albrechticemi okamžitě začal kolovat obrázek pobodaného včelaře začátečníka, který odmítl důrazné doporučení expertů, aby si před otevřením úlu nasadil včelařskou kuklu.

K TÉMATU

Vládní ustanovení, o které se vedl spor v albrechtickém zastupitelstvu

​Nouzový stav a mimořádná opatření
Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Zákaz se nevztahuje na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Další informace najdou zájemci v tomto odkazu. Zdroj: vlada.cz. 

Muž se k napadení dozorců přiznal. Díky tomu vyvázl „jen“ s dvouletým vězením.
Vězeň v Ostravě chtěl lopatkou rozbít dozorci hlavu. Hrozil mu i podřezáním
Lidé v nákupních centrech regionu nakupovali ve středu 21. října ve velkém.
VIDEO: Do nákupních center v regionu přijížděly davy. Kolony, plná parkoviště