Sůl je nákladnější než písek. V konečném důsledku se však ceny obou materiálů téměř vyrovnají. „Je pravda, že pořizovací cena soli je výrazně vyšší. Jenže zase s ní po zimě není tolik práce. Sama se ve sněhu rozpustí. Oproti tomu písek musíme po roztání sněhu zamést a odvézt na skládku," vysvětlil vedoucí blanenského odboru komunální údržby Miroslav Pokorný a dodal, že starost o chodníky je plně v kompetenci technických služeb. Jejich ředitel Emanuel Svěrák řekl, že ani jeden z obou hlavních materiálů neupřednostňují. Každý se podle něj hodí na jiný druh povrchu.

Zato třeba v Letovicích jednoznačně preferují inertní materiál. „Hodně závisí na povětrnostních podmínkách. Na uježděný nebo ušlapaný sníh většinou stačí písek, ale když nepřestává sněžit, raději používáme hrubší drť. Ta totiž tak snadno nezmizí pod novou vrstvou sněhu," naznačil ředitel letovických technických služeb Miroslav Doskočil.

Sůl však nezavrhují ani v Letovicích. „Písek chápeme jako dlouhodobý trend, vždy s ním dopředu počítáme při sestavování plánu zimní údržby. Ale v kalamitních stavech, kdy je na silnicích velké náledí, se bez soli většinou neobejdeme," připustil Doskočil.

Ve Velkých Opatovicích mají použití obou materiálů rozdělené. „Chodníky sypeme nejčastěji štěrkem. Zároveň však čím dál více používáme chemickou sůl, která se nám nejlépe osvědčuje na asfaltových površích," vylíčil vedoucí technickohospo­dářského odboru Vlastislav Kouřil.

Sůl výjimečně

Jiné je to v obcích, které leží na území Moravského krasu. „Zákon používání technické soli v chráněných krajinných oblastech zakazuje. Poškozuje totiž například stromy stojící podél cest a znečišťuje pitnou vodu ve vodních tocích," vyjmenoval šéf Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Je ale prostor pro výjimky. „S některými obcemi jsme se domluvili na částečných úlevách v místech, které nemohou poškodit krajinu. Něco jiného jsou i situace, kdy se náledí jinak zvládnout nedá," přiblížil Štefka.

Lidem vadí sůl na chodnících z více důvodů. Neohrožuje totiž pouze podrážky drahých bot, ale i tlapky jejich psů. „Musíme si uvědomit, že sůl je dráždivá a v určité formě škodlivá pro pokožku, a to se samozřejmě týká i zvířat," poznamenal blanenský veterinář Leopold Šaršon.

Vědci však už podle něj našli způsob, jak psy chránit. „V posledních letech se na trhu objevily preparáty, které lidé psům před procházkou nanesou na tlapky a ty by tak měly být chráněné," dodal Šaršon.