Letos slaví Blansko osm set osmdesát let od první písemné zmínky a Letovice osmdesát let od povýšení na město. „Udělit čestné občanství zvažujeme na říjnovém slavnostním zasedání zastupitelstva," uvedl starosta Letovic Vladimír Stejskal. Prozatím bez upřesnění komu a za jaké zásluhy. „Musí to projednat nejprve městská rada a poté zastupitelé," doplnil místostarosta Jiří Palbuchta.

Významné výročí si připomínají letos i Blanenští. „O udělení občanství jsme při této příležitosti neuvažovali. Neobjevil se zatím ani žádný návrh," řekl starosta Ivo Polák. Naposledy tam projednávali udělení této pocty prezidentu Václavu Klausovi při oslavách stého výročí povýšení Blanska na město v roce 2005. „Rozpoutala se kolem toho velká polemika a diskuze. Nakonec návrh zastupitelstvem prošel, ale těsně o jeden hlas. Prezident však tyto rozpory vnímal, a čestné občanství proto odmítl," přiblížil blanenský starosta. A tak prozatím poslední čtyři ocenění město udělilo před šestnácti lety. In memoriam Karlu Absolonovi, Vladimíru Přečičovskému, Vladimíru Polákovi a Karlu Musilovi. Na listině čestných občanů má přitom Blansko už pětapadesát jmen. Mezi nimi i prezidenty Tomáše Garrigua Masaryka nebo Edvarda Beneše, archeology, sportovce, vynálezce, ale i oběti komunismu. Prvním šesti mužům, mezi nimiž je například František Palacký, Blansko udělilo občanství jako „horlitelům pro dobro a blaho našeho slovanského národa" už v květnu 1861.

Výročí města nebo republiky. To jsou příležitosti, při nichž pravidelně zvažují udělení občanství v Adamově. „Naposledy jsme je udělili v roce 2014 při padesátém výročí povýšení na město. Máme na to vnitřní předpis i komisi. Ta před blížícím se výročím osloví zastupitele, spolky, organizace a podobně, že mohou podat návrhy na ocenění lidí, kteří se zasloužili o rozvoj Adamova," popsal místostarosta Jiří Němec. Shromážděná jména pak vyhodnotí, některé osobnosti ocení pamětním listem, další uvedou do síně slávy a nejvyšším uznáním je právě udělení čestného občanství. Před dvěma lety ho obdrželi Jindřich Svoboda, Jaroslav Šťastný a Richard Beránek.

Dlouho už neudělili žádné čestné občanství Boskovičtí. Naposledy v roce 2000. „Dostal ho například duchovní Alois Krchňák, čtyři roky před tím kardinál Tomáš Špidlík. Dlouho už nikdo žádný nový návrh nevznesl, ale pokud by se tak stalo, zastupitelstvo by se jím určitě zabývalo," uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Vnitřní předpis pro udělování čestných občanství tam nemají, postupují proto podle zákona o obcích. Podle něj ho obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce. Titul čestného občana Boskovic nesou přes tři desítky lidí, mezi nimi i Edvard Beneš nebo Alois Jirásek.

Udělování čestných občanství odráží vývoj společnosti a střídají se etapy, kdy je této pocty užíváno častěji a kdy téměř upadá v zapomnění. Nejvíce čestných titulů pochází z druhé poloviny devatenáctého století. Poté jsou udělovány spíš ojediněle. K jejich renesanci došlo po sametové revoluci v devadesátých letech. Po roce 2000 počet udělených čestných občanství měst klesá.