V Blansku v minulém roce prošel postup schvalování městského rozpočtu změnami. V uplynulých letech vedení Blanska vždy nejprve schválilo rozpočtové provizorium a až po několika měsících samotný rozpočet. Letos tomu bylo poprvé jinak. „Loni v prosinci jsme rovnou schválili rozpočet města. Tento postup se nám osvědčil. V minulých letech jsme totiž rozpočet schvalovali až v březnu. Do té doby jsme nemohli začínat s žádnými investičními akcemi, nemohli jsme vypisovat výběrová řízení a podobně," vysvětlil starosta Blanska Lubomír Toufar.

Podle něj potom tato doba v organizaci investičních akcvčí scházela. „Výběrová řízení se vypisovala až na jaře, trvala až do října nebo listopadu a to už zase často počasí nedovolovalo začínat s nějakými stavebními pracemi. Nyní, když schvalujeme rovnou rozpočet, můžeme výběrová řízení vypisovat už v zimě," přiblížil Toufar.

Stovky milionů

Rozpočet na příští rok tak už má Blansko téměř naplánovaný. „Rozpočet máme vyrovnaný. Nyní ho musí ještě projednat finanční výbor, rada města a sedmnáctého prosince ho bude schvalovat zastupitelstvo. Mohou v něm nastat ještě nějaké drobnější změny, jeho výše bude podobná jako tento rok, a to necelých tři sta sedmdesát dva milionů korun," řekl blanenský starosta s tím.

Do rozpočtu Blanenští zahrnuli i řadu investičních akcí. „Mezi nimi je například stavba parkoviště u vlakového nádraží, oprava mostu na Sportovní ostrov, oprava průtahu Blanskem nebo oprava průtahu Lažánkami," vyjmenoval Toufar s tím, že při investicích se zaměřují na ty nejnutnější.

Ke změně plánování rozpočtu letos přistoupilo i vedení Letovic. „Dříve jsme vždy nejprve schválili jen rozpočtové provizorium a až později rozpočet. Letos chceme rovnou schválit rozpočet na příští rok, a to dvanáctého prosince na jednání zastupitelstva," řekl starosta Letovic Vladimír Stejskal.

V příštím roce budou v Letovicích hospodařit se sto třemi miliony korun. „Rozpočet máme vyrovnaný a je zhruba stejně vysoký jako ten letošní. Z investičních akcí se musíme zaměřit jen na to nejnutnější, jako je například oprava ulice Česká a Jevíčská," řekl místostarosta Letovic Jiří Palbuchta.

I v Boskovicích přípravy rozpočtu na příští rok nyní vrcholí. Hospodařit v příštím roce Boskovičtí budou asi s dvě stě padesáti miliony korun. „Návrh rozpočtu už máme připravený, musí ho ale ještě schválit rada města a devátého prosince zastupitelstvo. Počítáme v něm i s některými investičními akcemi, ale ty konkrétněji sdělíme až po jeho schválení," řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

V Adamově budou tak jako v minulém roce nejprve hospodařit podle rozpočtového provizoria. „Počítáme s podobnou částkou, s jakou jsme hospodařili letos, to je kolem šedesáti milionů korun. Plánujeme například opravu chodníků v části Adamova zvané Horka," řekl starosta Adamova Roman Pilát.