Města a obce na Blanensku musí šetřit. Kvůli nižším daňovým příjmům škrtají zastupitelé řádově až miliónové položky v obecních rozpočtech. Lidé se tak letos nedočkají oprav komunikací, rozšíření veřejného osvětlení nebo úprav zeleně. Některé menší obce se zadluží.

„Dostali jsme informaci z Jihomoravského kraje a z ministerstva financí, že příjmy našeho rozpočtu budou nižší zhruba o deset procent. Důvodem jsou menší výnosy z daní. Musíme tedy reagovat tím, že snížíme i naše výdaje. Celkem bychom měli letos ušetřit devatenáct miliónů korun. To se samozřejmě dotkne realizace některých projektů,“ vysvětlila nucené škrty v rozpočtu starostka Blanska Jaroslava Králová.

Podle ní se šetření odrazí především v pozdržení menších projektů, jako jsou opravy a stavby chodníků. „Velké projekty škrty v rozpočtu neohrozí. Většinou jsou totiž vázány na dotace z Evropské unie, takže na tyto akce máme peníze připravené na speciálním účtu. Omezení se budou týkat především oprav chodníků, cest do zahrádkářských lokalit nebo vybavení pro městskou policii. Určitě letos nebudeme stavět ani chodník za bývalým učilištěm Metry. Ten měli využívat především lidé ze sídliště Zborovce, kteří chodí nakupovat do Kauflandu,“ vyjmenovala Králová.

Podobné škrty připravují i zastupitelé v Boskovicích. Ti ve dvou rozpočtových opatřeních v letošním roce už původně plánované výdaje okleštili zhruba o třicet miliónů korun.

„Museli jsme odložit některé investice, rekonstrukce povrchů vozovky v ulicích Kollárova a Na Dolech. Méně peněz bude také na agendu města, tedy na některé opravy, na cestovné, na partnerská města, na propagaci města a podobně. Důležitým krokem bylo také krácení rozpočtů našich příspěvkových organizací. Ty musí letos počítat se stejnými penězi jako v roce 2008,“ popsal starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Dodal také, že škrty mohou během roku ještě narůst. To potvrdila i starostka Blanska. Okresní město se podle ní bude s nedostatkem peněz potýkat i v příštím roce.

O něco méně starostí mají letovičtí radní. Ti s nutnými úsporami počítali dopředu. „Už při sestavování rozpočtu jsme jej udělali o jeden a půl procenta hubenější, než byl ten loňský. Teď tedy musíme ve výdajích ušetřit jen asi osm procent částky, což odpovídá asi pěti miliónům korun. Z větších akcí letos zřejmě nezačneme stavět dva vodovody a dvě kanalizace. Odsunuli jsme také plánované rozšíření veřejného osvětlení,“ přiblížil úspory starosta Letovic Radek Procházka.

Hubený rok čeká také menší obce. Ty však kvůli malým rozpočtům peníze uspoří těžko. Některé se tak budou muset zadlužit. „Zřejmě to vyřešíme tak, že si vezmeme překlenovací úvěr. Chybí nám totiž asi půl miliónu korun. Odložit naše investice ale nemůžeme. Počítáme pro ně totiž s penězi z operačních programů. Je tedy lepší si teď vzít úvěr a stavby dovést do konce,“ vysvětlil starosta Vavřince Miloslav Novotný.