Předloni ve škole maturovala například Andrea Sotolářová. Ale z oboru obchodní akademie. Maturita jí zvlášť obtížná nepřišla, ačkoliv státní část zkoušky z matematiky udělala až napodruhé. „Tento předmět opakovalo hodně studentů. Nebylo to těžké, ale spíše jsme nevěděli, co máme od toho očekávat. Obor zdravotnický asistent je obecně těžší, protože studenti tam mají méně hodin výuky a více praxe," popsala bývalá studentka školy.

Obor zdravotnický asistent ve škole studuje Tereza Svobodová z Blanska. „Jsem v prvním ročníku a zatím se mi tady moc líbí. Je to sice náročnější, především předmět somatologie. Z maturity strach nemám. Jsem přesvědčená, že jsem si školu vybrala dobře," zhodnotila studentka.

To, že celé dvě třetiny maturantů tohoto oboru zkoušku dospělosti nesložily, podle ředitelky školy Svatavy Dvořákové potvrdit nelze. Statistika by totiž byla zkreslující. „Maturitu absolvovali i studenti, kteří opakovali ročník. Některým zase chyběl u státní části zkoušky jen jeden bod na to, aby ji složili. Někdo třeba neuspěl až ve třech či čtyřech předmětech. Další k ústní části zkoušky vůbec nepřišli a neomluvili se," vysvětlila Dvořáková.

Studenti tohoto oboru mají dva dny v týdnu ve třetím i čtvrtém ročníku praxi v nemocnicích. „Teoretické znalosti pak hůř dohánějí. Praktickou část maturity ale složili všichni. To je důkaz toho, že všichni naši studenti mají empatii a další potřebné vlastnosti, které jim umožňují vykonávat náročnou profesi ve zdravotnictví. Neznám jiný obor, který by měl takovou důkladnou praxi. Přesto ale někteří bohužel podcenili přípravu na maturitu. A neuvědomili si, že znalosti, které nebudou získávat postupně, jim budou chybět," upřesnila ředitelka školy.

Opatření, aby úspěšnost u maturitních zkoušek oboru zdravotnický asistent byla lepší, ale škola dělat nebude. „Zabývali jsme se tím na pedagogické radě. A ze studijních výsledků žáků třetího ročníku lze předpokládat, že úspěšnost složení maturity bude mnohem vyšší. Někteří navíc chtějí dělat přijímačky na lékařskou fakultu," nastínila Dvořáková.

Upřesnila, že pedagogové, kteří vyučují budoucí zdravotníky, učí i žáky z ostatních oborů školy. Neúspěšnost u maturit tedy nelze dávat do souvislosti s tím, že by jejich přístup k žákům a způsob výuky byl špatný. Opravný termín maturit se ve škole bude konat dvanáctého září. Ale jen z ústní, tedy profilové části. Zatím se k němu podle Dvořákové hlásí osm studentů, ale ze všech oborů. Mezi nimi ti, kteří nesplnili předpoklady připuštění k maturitě, a tak ji budou skládat poprvé. „Státní část se bude konat ve spádové škole, určí ji ministerstvo školství," doplnila Dvořáková.

Jihomoravský kraj obdržel dvě žádosti o přezkoumání maturit v této škole. „Přezkoumáváme společnou, tedy státní část maturity. Obě žádosti zatím řešíme," uvedla mluvčí jihomoravského kraje Eliška Holešinská Windová.

Na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické v Boskovicích lze studovat obor všeobecná zdravotní sestra. Závěrečné zkoušky tam třiatřicet studentů skládá tento týden. „Končí ve čtvrtek. Zatím nemám informaci o tom, že by někdo neuspěl. Někteří absolventi již mají zajištěnou práci a budou podepisovat smlouvy," řekl ředitel školy Pavel Vlach.