V Rodinném centru v Blansku pomáhají ženám na mateřské dovolené začlenit se znovu do zaměstnání. Vedoucí centra Milana Vykydalová říká, že si maminky mnohdy neuvědomují, co všechno se na mateřské naučily a jak to mohou při hledání zaměstnání uplatnit.


Pořádali jste kurzy pro ženy na mateřské dovolené, můžete přiblížit o co šlo?

Loni jsme dělali dva typy kurzů. První byl kurz aktivního rodičovství. Snažili jsme se vysvětlit matkám, že mohou docela dobře uplatnit to, co se naučily na mateřské. Druhý byl motivační kurz zaměřený na uplatnění žen, které se vracejí po mateřské do práce.

Na co byly kurzy zaměřené?
Hlavně na to, aby matky samy sobě věřily, aby si uvědomily, že na trhu je spousta konkurentů a ony mají zájem o práci. Měly by být samy vstřícné, nemusejí čekat, až se jich zaměstnavatel zeptá na děti. Mohou samy přijít s tím, že mají zajištěné hlídání a podobně. Všechny si vyzkoušely vstupní pohovor – to si potom zpětně mnohé z nich pochvalovaly, dozvěděly se něco o tak zvaném prvním efektu, o vizáži a podobně. Důležité je, aby se maminky naučily prodat to, co se naučily na mateřské dovolené.

Jaký byl o tyto kurzy zájem?
Pokaždé převyšoval kapacitu. Propagovali jsme to pro celém okrese, takže jsme měli maminky nejen z Blanska, ale i z okolí.

Jaká byla odezva?
Odezva byla dobrá. Kurzy se vyhodnocovaly v celé republice, u nás se uplatnily dvě třetiny maminek.

Budete v tom letos pokračovat?
Letos ještě nevíme, nemáme už dotace z evropských fondů. Pokud budou mít maminky zájem a budou ochotny si i něco přispět. Musí se zaplatit prostory i lektoři.

Co může matka uplatnit z mateřské dovolené při hledání práce?
Maminky na mateřské jsou velice kreativní. Musejí plánovat spoustu činností dohromady. Organizují praní, nakupování, vaření, do toho třeba i nějaký koníček, a to je velmi náročné. Záleží také na přístupu. Žena si může mateřskou užívat a brát ji jako dovolenou, anebo si uvědomí, že pak půjde do práce, a chce si navyknout na určitý režim.

Jsou běžné případy diskriminace, kdy se zaměstnavatel zajímá, jak to má žena, která se uchází o místo, s dětmi?
Je to běžné, zaměstnavatele to zajímá. Ale je to vždycky o tom člověku, který pohovor vede, a o jeho přístupu k rodině. Pokud pro něj znamená rodina hodně, staví se k matce jinak, než ten, co zná pouze práci.

Pozorujete nějaký vývoj k lepšímu?
Myslím si, že se situace mění. Moudřejší zaměstnavatelé si už uvědomují třeba to, že dvě ženy na čtyřhodinový úvazek udělají více práce než jedna na osmihodinový. Zaměstnání na méně hodin je velký přínos nejen pro maminky, ale i pro zaměstnavatele. Samozřejmě ne každá práce to umožňuje.
Co si myslíte o dnešním trendu, kdy ženy často dávají přednost kariéře před mateřstvím?
Dnes je spousta vysokoškolsky vzdělaných maminek, které nechtějí ztratit výkonnost. Touha po kariéře se jim pak ale může vrátit jako bumerang. Ty, co plánovaly třeba dvě a více dětí, pak možná stihnou jenom jedno.

Je lepší věnovat se na mateřské jenom dítěti?
To je individuální. Pro některé ženy je důležité, aby měly možnost pracovat, a dítě zase potřebuje spokojenou maminku. Dobré řešení je například práce jen na některé dny v týdnu. Současný systém to dovoluje, záleží na domluvě mezi rodiči.

Dnes je možné získat příspěvek na vzájemné hlídání dětí pracujících maminek. Je to dobré řešení?
Je to jedna z variant, pokud se na to někdo cítí, je to dobré. Vždycky však záleží na lidech, musí mít chuť hlídat děti a ne jen vydělat peníze.

Jaké další aktivity má v současnosti rodinné centrum?
Rodinné centrum se věnuje rodině v širším záběru a nabízí různé další programy. V současnosti třeba kurz efektivního rodičovství, který má zdokonalovat rodičovství a vychovávat děti v přátelském, tvořivém a harmonickém prostředí. Ale organizujeme i dovolené pro rodiny, kurzy partnerství nebo třeba kurz pro jednotlivce „Kdo jsem a koho hledám.“