Například na Střední škole technické a gastronomické v Blansku letos maturovalo dvanáct studentů z elektrotechnického a strojírenského oboru. „Úspěšnost byla nad pětasedmdesáti procenty. Ti, co se přihlásili na matematiku, uspěli. Všichni mají i angličtinu. Těm, co se maturitní zkouška nepovedla, pohořeli právě na didaktickém testu z českého jazyka,“ uvedl ředitel školy Pavel Dvořáček.

Podle ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště Petra Hájka, kde letos měli na tři desítky maturantů, byl problém zejména ve složitosti zadaného textu. „Nemluvě o tom, že s některými výrazy, které obsahoval, se v životě nesetkají,“ podotkl.

Podle něj měl být test zaměřený víc do praktického života. „Od nás odcházejí technicky vzdělaní lidé. Je třeba, aby se zvládali vyjadřovat, aby nedělali hrubky a uměli texty stylisticky upravit,“ je přesvědčený Hájek.

O maturitní zkoušce
· Studenti musí od roku 2011 skládat profilovou (školní) a společnou (státní) část.
· K úspěšnému složení maturity musí splnit podmínky obou částí.
· Jazykové zkoušky jsou složené z didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky.
· Maturita z matematiky je stále volitelná, povinná má být od roku 2021.
· Z 16 007 letošních maturantů v České republice jich v testech z matematiky uspělo 78,3 %. To je o 1,5 % lepší výsledek než loni.
· Úspěšnost maturantů z českého jazyka se naopak letos o 1,3 % snížila, a to na na 90,3 %.

S řediteli souhlasí i maturanti. Například studentka obchodní akademie Ivona Skoupá z Pustiměře porovnávala letošní didaktický test s loňským. „Vůbec se nedaly srovnat. Ten, co jsme dostali teď, obsahoval dlouhé a náročné texty. Navíc jsme na něj měli velmi krátký čas. Nadávali jsme se spolužáky všichni,“ řekla maturantka z vyškovských spojených škol.

Jejich ředitel Václav Klement je nicméně s výsledky spokojený. Ze 110 gymnazistů nebylo úspěšných jen pět. „Maturanty středních odborných škol čekalo víc zkoušek, protože se u nich prověřují i odborné znalosti. Dělali jich devět. Alespoň v jedné neuspělo na obchodní akademii z patnácti studentů pět. V oboru zdravotnický asistent z jedenácti šest a ze zdravotnického lycea ze sedmi jeden. Zde se projevuje, že státní část je pro tyto studenty velmi náročná,“ podotkl Klement s tím, že naopak v odborných předmětech excelovali.

Na vyškovské technické střední škole výsledky ještě vyhodnocují. Podle hrubých odhadů neuspělo patnáct až dvacet procent studentů. Většina právě ze státní češtiny. Chyba však podle Hájka není jen v zadání. „Studie potvrzují, že děti neumí komunikovat. Jdou po chodbě a píšou si textové zprávy, než aby si to řekli přímo. Navíc málo čtou, a když už, nad textem se nezamýšlí,“ poukázal Hájek.

Podobné zkušenosti má i Dvořáček. „Nenaučí se hned na začátku studia základy, které jsme se my učili dnes nepopulárním drilem. Ale výsledkem je, že starší lidé dodnes shodu podmětu s přísudkem i tvrdá a měkká i ovládají,“ doplnil.

Češtinu dnes podle něj neovládají ani v různých institucích. „Denně mi přijdou desítky mailů. Alarmující je to, že i v těch oficiálních mi chodí zprávy, kde najdu jednu i dvě hrubé chyby,“ nechápal Dvořáček.