O dotace se mohou zajímat organizace a podniky se sídlem na území čtyřiapadesáti obcí mikroregionů Moravský kras, Drahanská vrchovina, Časnýř, Černohorsko a Protivanovsko. Sběr žádostí je od prvního do dvaadvacátého září do dvanácti hodin v kanceláři místní akční skupiny ve Sloupě.

Skupina bude podle jejího manažera Jozefa Janče v období let 2009 až 2013 podporovat projekty v rámci sedmi fichí neboli skupin opatření. „Letos je ale možné žádat o dotaci jen ve třech skupinách. V první mohou žadatelé získat peníze na vybudování rekreačních tras, pořízení směrových tabulí a značek, odpočinkových míst nebo na výsadbu zeleně. Druhá fiche je zaměřena na podporu výroby, prodeje a propagace regionálních produktů a také na rozvoj malých a středních podniků a tradičních řemesel. V poslední letos vypisované skupině je pak možné žádat o peníze na vybudování zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové i církevní aktivity,“ uvedl Jančo, který upřesnil, že zbývající čtyři skupiny budou vypsány v následujících dvou letech.

Na projekty, vyhlášené v první výzvě, je k dispozici téměř jedenáct milionů korun. „Jeden žadatel však může dostat maximálně dva miliony,“ dodal Jančo.