Narodila se v kraji Moravského krasu a zůstává celý život spjatá s Rudicí, kde žije a tvoří. Svoje životní poslání našla jako učitelka na základních školách. Převážně v Blansku. Po odchodu do důchodu se věnuje tvorbě se zaměřením na nejbližší okolí – Rudici, Křtiny, Habrůvku a další.

Kocmanová – Lišková je všestrannou umělkyní, která se zaměřuje na kresbu perem, kolorované kresby, kresby uhlem, malbu a grafiku. Ve své tvorbě nejčastěji vyjadřuje krásu dívčích tváří, většinou v kontextu s přírodou. Na pozadí něžných portrétů se rýsuje krajina, tváře bývají vkomponovány do květin, nebo zdobeny motýli či křídly ptáků a jiných drobných zvířat. Jejími náměty jsou lidé, lidské vztahy, příroda, oslava života a víra v krásnou budoucnost. Svými díly vyjadřuje také různé pocity a emoce – stesk, touha, radost, smutek. Nádherná jsou například její znázornění jednotlivých roční období a jejich nálad, které vyjadřuje taktéž prostřednictvím krásných dívčích tváří, halících se do přírodního rámce daného období.

Lyrické obrázky Věry Kocmanové – Liškové nás přenášejí do jiného světa. Do světa citu, vědění a barevného okouzlení. Díla autorky jsou charakteristická čistotou a něhou projevu, výraznou liniovou kresbou. Vidíme v nich snovou romantičnost, srozumitelný obsah, lyričnost a bezprostřednost projevu. Květiny svým jemným barevným laděním navozují v pozorovateli atmosféru každodenního života člověka s jeho proměnami radostí a bolestí. Ve své jednoduchosti a prostotě jsou jímavé a krásné.

Tvorba Věry Kocmanové – Liškové je v současnosti ovlivněna duchovní energií, vnitřní silou, kterou předává jako cvičitelka jógy. Miluje hudbu, především písně peruánských indiánů.

Vytvořila celou řadu návrhů na pamětní listy, diplomy, čestná uznání, ilustrace k básním a lidovým písním. Pamětní listy pro Rudici, pamětní list pro Křtiny, pamětní list kaple Březina, pamětní list kostel Křtiny a další.

Věra Kocmanová – Lišková přispívala také do Učitelských novin. Je členkou Sdružení umělců Moravy a Slezska.

Výstavy: Rudice, Jedovnice, Olomučany, Habrůvka, Křtiny, Lomnice u Tišnova, Letovice, závodní klub ČKD Blansko, Galerie Ve Věži, Blansko, závodní klub Adast Adamov, Kunštát, knihovna Lysice, zámek Křtiny.

Účast na výstavách: Blansko, Brno, Olešnice na Moravě, Vyškov, Liberec, Adamov.

PAVEL SVOBODA (autor je galerista)