Podpora je určena těm památkám, které se nachází mimo památkové zóny a rezervace, nejsou národními kulturními památkami a nepatří do majetku státu. Vlastníci památek mohou podat žádost o dotaci do konce května na blanenském městském úřadě na oddělení územního rozvoje a plánování.